£7.20
𝐁𝐮𝐥𝐤 ğğ«ğžğœğ¢ğ¬ğ¢ğ¨ğ§: Stock up with 10x UMTMedia NTC 10K Sensors - Monitor & measure multiple locations for diverse projects! ğ”ğ§ğ›ğžğšğ­ğšğ›ğ¥ğž 𝐀𝐜𝐜𝐮𝐫𝐚𝐜𝐲: Each sensor features ±1% accuracy & wide -20°C to...
𝐁𝐮𝐥𝐤 ğğ«ğžğœğ¢ğ¬ğ¢ğ¨ğ§: Stock up with 10x UMTMedia NTC 10K Sensors - Monitor & measure multiple locations for diverse projects! ğ”ğ§ğ›ğžğšğ­ğšğ›ğ¥ğž 𝐀𝐜𝐜𝐮𝐫𝐚𝐜𝐲: Each sensor features ±1% accuracy & wide -20°C to...

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

Availability: 100 In Stock
Categories: Hot
  • 𝐁𝐮𝐥𝐤 ğğ«ğžğœğ¢ğ¬ğ¢ğ¨ğ§: Stock up with 10x UMTMedia NTC 10K Sensors - Monitor & measure multiple locations for diverse projects!
  • ğ”ğ§ğ›ğžğšğ­ğšğ›ğ¥ğž 𝐀𝐜𝐜𝐮𝐫𝐚𝐜𝐲: Each sensor features ±1% accuracy & wide -20°C to 105°C range, ideal for reliable data acquisition.
  • ğ–ğžğšğ­ğ¡ğžğ«ğ©ğ«ğ¨ğ¨ğŸ 𝐂𝐡𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧𝐬: IP67 probes withstand splashes, rain, & even submersion - perfect for indoor & outdoor use.
  • ğ‚ğ¨ğ§ğ¯ğžğ§ğ¢ğžğ§ğ­ & ğ…ğ¥ğžğ±ğ¢ğ›ğ¥ğž: 1m cables offer ample reach, & digital/analog outputs simplify integration with microcontrollers.
  • 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲: Trustworthy brand ensures consistent performance & durable construction for long-lasting projects.
  • 𝐁𝐮𝐥𝐤 ğğ«ğžğœğ¢ğ¬ğ¢ğ¨ğ§: Stock up with 10x UMTMedia NTC 10K Sensors - Monitor & measure multiple locations for diverse projects!
  • ğ”ğ§ğ›ğžğšğ­ğšğ›ğ¥ğž 𝐀𝐜𝐜𝐮𝐫𝐚𝐜𝐲: Each sensor features ±1% accuracy & wide -20°C to 105°C range, ideal for reliable data acquisition.
  • ğ–ğžğšğ­ğ¡ğžğ«ğ©ğ«ğ¨ğ¨ğŸ 𝐂𝐡𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧𝐬: IP67 probes withstand splashes, rain, & even submersion - perfect for indoor & outdoor use.
  • ğ‚ğ¨ğ§ğ¯ğžğ§ğ¢ğžğ§ğ­ & ğ…ğ¥ğžğ±ğ¢ğ›ğ¥ğž: 1m cables offer ample reach, & digital/analog outputs simplify integration with microcontrollers.
  • 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲: Trustworthy brand ensures consistent performance & durable construction for long-lasting projects.
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.