£11.40
𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥 𝟏𝟔 ğƒğžğ¯ğ¢ğœğžğ¬: UMTMedia 12V Relay Module - Automate & control 16 appliances or circuits with ease from your Arduino, Raspberry Pi, or other microcontroller! 𝐇𝐢𝐠𝐡 ğ‚ğ®ğ«ğ«ğžğ§ğ­ 𝐂𝐚𝐩𝐚𝐜𝐢𝐭𝐲: Each relay...
𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥 𝟏𝟔 ğƒğžğ¯ğ¢ğœğžğ¬: UMTMedia 12V Relay Module - Automate & control 16 appliances or circuits with ease from your Arduino, Raspberry Pi, or other microcontroller! 𝐇𝐢𝐠𝐡 ğ‚ğ®ğ«ğ«ğžğ§ğ­ 𝐂𝐚𝐩𝐚𝐜𝐢𝐭𝐲: Each relay...

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

Availability: 100 In Stock
Categories: Hot
  • 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥 𝟏𝟔 ğƒğžğ¯ğ¢ğœğžğ¬: UMTMedia 12V Relay Module - Automate & control 16 appliances or circuits with ease from your Arduino, Raspberry Pi, or other microcontroller!
  • 𝐇𝐢𝐠𝐡 ğ‚ğ®ğ«ğ«ğžğ§ğ­ 𝐂𝐚𝐩𝐚𝐜𝐢𝐭𝐲: Each relay handles up to 10A AC or 25A DC, allowing you to control various devices like lights, motors, and solenoids.
  • 𝐄𝐚𝐬𝐲 ğˆğ§ğ­ğžğ ğ«ğšğ­ğ¢ğ¨ğ§: Standard interface connects directly to Arduino, Raspberry Pi, ARM, AVR, DSP, PIC & more (requires basic soldering skills).
  • 𝐋𝐄𝐃 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐮𝐬 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐜𝐚𝐭𝐨𝐫𝐬: Onboard LEDs provide visual feedback on relay activation for each channel, simplifying monitoring and troubleshooting.
  • 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲: Trustworthy brand ensures reliable components & consistent performance for long-lasting projects and control systems.
  • 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥 𝟏𝟔 ğƒğžğ¯ğ¢ğœğžğ¬: UMTMedia 12V Relay Module - Automate & control 16 appliances or circuits with ease from your Arduino, Raspberry Pi, or other microcontroller!
  • 𝐇𝐢𝐠𝐡 ğ‚ğ®ğ«ğ«ğžğ§ğ­ 𝐂𝐚𝐩𝐚𝐜𝐢𝐭𝐲: Each relay handles up to 10A AC or 25A DC, allowing you to control various devices like lights, motors, and solenoids.
  • 𝐄𝐚𝐬𝐲 ğˆğ§ğ­ğžğ ğ«ğšğ­ğ¢ğ¨ğ§: Standard interface connects directly to Arduino, Raspberry Pi, ARM, AVR, DSP, PIC & more (requires basic soldering skills).
  • 𝐋𝐄𝐃 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐮𝐬 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐜𝐚𝐭𝐨𝐫𝐬: Onboard LEDs provide visual feedback on relay activation for each channel, simplifying monitoring and troubleshooting.
  • 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲: Trustworthy brand ensures reliable components & consistent performance for long-lasting projects and control systems.
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.