£9.95
𝐔𝐧𝐥𝐨𝐜𝐤 𝐍𝐅𝐂 ğğ¨ğ­ğžğ§ğ­ğ¢ğšğ¥: 2x UMTMedia PN532 NFC Modules - Enable contactless communication in your projects with reading, writing & data exchange! ğ•ğžğ«ğ¬ğšğ­ğ¢ğ¥ğž ğ‚ğ¨ğ§ğ§ğžğœğ­ğ¢ğ¯ğ¢ğ­ğ²: Supports I2C, SPI & HSU interfaces -...
𝐔𝐧𝐥𝐨𝐜𝐤 𝐍𝐅𝐂 ğğ¨ğ­ğžğ§ğ­ğ¢ğšğ¥: 2x UMTMedia PN532 NFC Modules - Enable contactless communication in your projects with reading, writing & data exchange! ğ•ğžğ«ğ¬ğšğ­ğ¢ğ¥ğž ğ‚ğ¨ğ§ğ§ğžğœğ­ğ¢ğ¯ğ¢ğ­ğ²: Supports I2C, SPI & HSU interfaces -...

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

Availability: Out Of Stock
Categories: Hot
  • 𝐔𝐧𝐥𝐨𝐜𝐤 𝐍𝐅𝐂 ğğ¨ğ­ğžğ§ğ­ğ¢ğšğ¥: 2x UMTMedia PN532 NFC Modules - Enable contactless communication in your projects with reading, writing & data exchange!
  • ğ•ğžğ«ğ¬ğšğ­ğ¢ğ¥ğž ğ‚ğ¨ğ§ğ§ğžğœğ­ğ¢ğ¯ğ¢ğ­ğ²: Supports I2C, SPI & HSU interfaces - Choose the most suitable connection for your Arduino or other compatible devices.
  • 𝐌𝐮𝐥𝐭𝐢-ğƒğžğ¯ğ¢ğœğž 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐭𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐲: Works with Arduino, Raspberry Pi, and even Android phones - Integrate NFC functionality into diverse projects.
  • ğ’ğžğœğ®ğ«ğž & ğ‘ğžğ¥ğ¢ğšğ›ğ¥ğž: Supports MIFARE Classic, Ultralight, and DESFire tags - Securely interact with various NFC devices.
  • 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲: Trustworthy brand ensures durable components & consistent performance for reliable results.
  • 𝐔𝐧𝐥𝐨𝐜𝐤 𝐍𝐅𝐂 ğğ¨ğ­ğžğ§ğ­ğ¢ğšğ¥: 2x UMTMedia PN532 NFC Modules - Enable contactless communication in your projects with reading, writing & data exchange!
  • ğ•ğžğ«ğ¬ğšğ­ğ¢ğ¥ğž ğ‚ğ¨ğ§ğ§ğžğœğ­ğ¢ğ¯ğ¢ğ­ğ²: Supports I2C, SPI & HSU interfaces - Choose the most suitable connection for your Arduino or other compatible devices.
  • 𝐌𝐮𝐥𝐭𝐢-ğƒğžğ¯ğ¢ğœğž 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐭𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐲: Works with Arduino, Raspberry Pi, and even Android phones - Integrate NFC functionality into diverse projects.
  • ğ’ğžğœğ®ğ«ğž & ğ‘ğžğ¥ğ¢ğšğ›ğ¥ğž: Supports MIFARE Classic, Ultralight, and DESFire tags - Securely interact with various NFC devices.
  • 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲: Trustworthy brand ensures durable components & consistent performance for reliable results.
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.