£4.30
ğ…ğ«ğžğ¬ğ¡ ğ–ğ¡ğ¢ğ­ğž 𝐅𝐢𝐧𝐢𝐬𝐡: Elevate your sewing projects with this 3-pack of pristine white, closed-ended zippers! Each zipper measures 10 inches (25cm) in length, offering a versatile size for various applications....
ğ…ğ«ğžğ¬ğ¡ ğ–ğ¡ğ¢ğ­ğž 𝐅𝐢𝐧𝐢𝐬𝐡: Elevate your sewing projects with this 3-pack of pristine white, closed-ended zippers! Each zipper measures 10 inches (25cm) in length, offering a versatile size for various applications....

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

Availability: 100 In Stock
Categories: Hot
  • ğ…ğ«ğžğ¬ğ¡ ğ–ğ¡ğ¢ğ­ğž 𝐅𝐢𝐧𝐢𝐬𝐡: Elevate your sewing projects with this 3-pack of pristine white, closed-ended zippers! Each zipper measures 10 inches (25cm) in length, offering a versatile size for various applications.
  • ğ’ğžğšğ¦ğ¥ğžğ¬ğ¬ ğˆğ§ğ­ğžğ ğ«ğšğ­ğ¢ğ¨ğ§: The closed-end design of these zippers ensures a clean and polished look when incorporated into garments, bags, or other projects. The closure disappears neatly into the seam.
  • ğ’ğžğ°ğ¢ğ§ğ  ğ…ğ«ğ¢ğžğ§ğğ¥ğ²: Made with high-quality nylon teeth and a smooth polyester fabric, these zippers operate effortlessly and are perfect for basic sewing projects.
  • 𝐌𝐮𝐥𝐭𝐢-𝐏𝐮𝐫𝐩𝐨𝐬𝐞 ğ™ğ¢ğ©ğ©ğžğ«ğ¬: The 10-inch length makes these zippers ideal for a variety of sewing tasks, including dresses, skirts, pouches, cushions, and more.
  • 𝟑-𝐏𝐚𝐜𝐤 ğ•ğšğ¥ğ®ğž 𝐁𝐮𝐧𝐝𝐥𝐞: Stock up on essential sewing notions! This pack provides three white zippers, allowing you to tackle multiple projects with ease.
  • ğ…ğ«ğžğ¬ğ¡ ğ–ğ¡ğ¢ğ­ğž 𝐅𝐢𝐧𝐢𝐬𝐡: Elevate your sewing projects with this 3-pack of pristine white, closed-ended zippers! Each zipper measures 10 inches (25cm) in length, offering a versatile size for various applications.
  • ğ’ğžğšğ¦ğ¥ğžğ¬ğ¬ ğˆğ§ğ­ğžğ ğ«ğšğ­ğ¢ğ¨ğ§: The closed-end design of these zippers ensures a clean and polished look when incorporated into garments, bags, or other projects. The closure disappears neatly into the seam.
  • ğ’ğžğ°ğ¢ğ§ğ  ğ…ğ«ğ¢ğžğ§ğğ¥ğ²: Made with high-quality nylon teeth and a smooth polyester fabric, these zippers operate effortlessly and are perfect for basic sewing projects.
  • 𝐌𝐮𝐥𝐭𝐢-𝐏𝐮𝐫𝐩𝐨𝐬𝐞 ğ™ğ¢ğ©ğ©ğžğ«ğ¬: The 10-inch length makes these zippers ideal for a variety of sewing tasks, including dresses, skirts, pouches, cushions, and more.
  • 𝟑-𝐏𝐚𝐜𝐤 ğ•ğšğ¥ğ®ğž 𝐁𝐮𝐧𝐝𝐥𝐞: Stock up on essential sewing notions! This pack provides three white zippers, allowing you to tackle multiple projects with ease.
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.