£4.95
ğ–ğžğšğ­ğ¡ğžğ«ğ©ğ«ğ¨ğ¨ğŸğ¢ğ§ğ  𝐘𝐨𝐮𝐫 ğğ«ğ¨ğ£ğžğœğ­ğ¬: 3x UMTMedia Rain Sensors - Detect raindrops & trigger weather-responsive projects with Arduino & Raspberry Pi (3.3-5V)! ğ€ğğ£ğ®ğ¬ğ­ğšğ›ğ¥ğž ğ’ğžğ§ğ¬ğ¢ğ­ğ¢ğ¯ğ¢ğ­ğ²: Fine-tune for light drizzles or heavy downpours -...
ğ–ğžğšğ­ğ¡ğžğ«ğ©ğ«ğ¨ğ¨ğŸğ¢ğ§ğ  𝐘𝐨𝐮𝐫 ğğ«ğ¨ğ£ğžğœğ­ğ¬: 3x UMTMedia Rain Sensors - Detect raindrops & trigger weather-responsive projects with Arduino & Raspberry Pi (3.3-5V)! ğ€ğğ£ğ®ğ¬ğ­ğšğ›ğ¥ğž ğ’ğžğ§ğ¬ğ¢ğ­ğ¢ğ¯ğ¢ğ­ğ²: Fine-tune for light drizzles or heavy downpours -...

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

Availability: Out Of Stock
Categories: Hot
  • ğ–ğžğšğ­ğ¡ğžğ«ğ©ğ«ğ¨ğ¨ğŸğ¢ğ§ğ  𝐘𝐨𝐮𝐫 ğğ«ğ¨ğ£ğžğœğ­ğ¬: 3x UMTMedia Rain Sensors - Detect raindrops & trigger weather-responsive projects with Arduino & Raspberry Pi (3.3-5V)!
  • ğ€ğğ£ğ®ğ¬ğ­ğšğ›ğ¥ğž ğ’ğžğ§ğ¬ğ¢ğ­ğ¢ğ¯ğ¢ğ­ğ²: Fine-tune for light drizzles or heavy downpours - customize project behaviour to specific rain intensity.
  • ğ’ğ¢ğ¦ğ©ğ¥ğž 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐎𝐮𝐭𝐩𝐮𝐭: Easy integration with microcontrollers - get a clear 0/1 signal indicating rain presence.
  • 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐜𝐭 & ğƒğ®ğ«ğšğ›ğ¥ğž: Small size & weatherproof design - perfect for diverse projects & outdoor use.
  • 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲: Build with confidence! Reliable performance & excellent customer support ensure project success.
  • ğ–ğžğšğ­ğ¡ğžğ«ğ©ğ«ğ¨ğ¨ğŸğ¢ğ§ğ  𝐘𝐨𝐮𝐫 ğğ«ğ¨ğ£ğžğœğ­ğ¬: 3x UMTMedia Rain Sensors - Detect raindrops & trigger weather-responsive projects with Arduino & Raspberry Pi (3.3-5V)!
  • ğ€ğğ£ğ®ğ¬ğ­ğšğ›ğ¥ğž ğ’ğžğ§ğ¬ğ¢ğ­ğ¢ğ¯ğ¢ğ­ğ²: Fine-tune for light drizzles or heavy downpours - customize project behaviour to specific rain intensity.
  • ğ’ğ¢ğ¦ğ©ğ¥ğž 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐎𝐮𝐭𝐩𝐮𝐭: Easy integration with microcontrollers - get a clear 0/1 signal indicating rain presence.
  • 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐜𝐭 & ğƒğ®ğ«ğšğ›ğ¥ğž: Small size & weatherproof design - perfect for diverse projects & outdoor use.
  • 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲: Build with confidence! Reliable performance & excellent customer support ensure project success.
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.