£4.40
𝐏𝐚𝐜𝐤 𝐨𝐟 𝟑 ğ‹ğ¢ğ§ğž 𝐓𝐫𝐚𝐜𝐤𝐢𝐧𝐠 ğ’ğžğ§ğ¬ğ¨ğ«ğ¬: Equip your robots with precision! UMTMedia 3-Pack TCRT5000 Infrared Line Tracking Sensors - Ideal for various Arduino, Raspberry Pi, and smart robot projects. ğ‹ğ¢ğ§ğž...
𝐏𝐚𝐜𝐤 𝐨𝐟 𝟑 ğ‹ğ¢ğ§ğž 𝐓𝐫𝐚𝐜𝐤𝐢𝐧𝐠 ğ’ğžğ§ğ¬ğ¨ğ«ğ¬: Equip your robots with precision! UMTMedia 3-Pack TCRT5000 Infrared Line Tracking Sensors - Ideal for various Arduino, Raspberry Pi, and smart robot projects. ğ‹ğ¢ğ§ğž...

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

Availability: Out Of Stock
Categories: Hot
  • 𝐏𝐚𝐜𝐤 𝐨𝐟 𝟑 ğ‹ğ¢ğ§ğž 𝐓𝐫𝐚𝐜𝐤𝐢𝐧𝐠 ğ’ğžğ§ğ¬ğ¨ğ«ğ¬: Equip your robots with precision! UMTMedia 3-Pack TCRT5000 Infrared Line Tracking Sensors - Ideal for various Arduino, Raspberry Pi, and smart robot projects.
  • ğ‹ğ¢ğ§ğž 𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰𝐢𝐧𝐠 & ğŽğ›ğ¬ğ­ğšğœğ¥ğž ğƒğžğ­ğžğœğ­ğ¢ğ¨ğ§: Navigate black lines on white surfaces or detect obstacles using infrared technology, perfect for line following robots and obstacle avoidance applications.
  • ğ€ğğ£ğ®ğ¬ğ­ğšğ›ğ¥ğž ğ’ğžğ§ğ¬ğ¢ğ­ğ¢ğ¯ğ¢ğ­ğ²: Fine-tune performance with an integrated potentiometer for adjusting the sensor's sensitivity to different lighting conditions.
  • 𝐄𝐚𝐬𝐲 ğˆğ§ğ­ğžğ ğ«ğšğ­ğ¢ğ¨ğ§: Simple 3-pin connection (power, ground, signal) makes it easy to integrate with microcontrollers for quick project setup.
  • 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲: Trust the reliable components and consistent performance associated with the UMTMedia brand for your robotic endeavours.
  • 𝐏𝐚𝐜𝐤 𝐨𝐟 𝟑 ğ‹ğ¢ğ§ğž 𝐓𝐫𝐚𝐜𝐤𝐢𝐧𝐠 ğ’ğžğ§ğ¬ğ¨ğ«ğ¬: Equip your robots with precision! UMTMedia 3-Pack TCRT5000 Infrared Line Tracking Sensors - Ideal for various Arduino, Raspberry Pi, and smart robot projects.
  • ğ‹ğ¢ğ§ğž 𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰𝐢𝐧𝐠 & ğŽğ›ğ¬ğ­ğšğœğ¥ğž ğƒğžğ­ğžğœğ­ğ¢ğ¨ğ§: Navigate black lines on white surfaces or detect obstacles using infrared technology, perfect for line following robots and obstacle avoidance applications.
  • ğ€ğğ£ğ®ğ¬ğ­ğšğ›ğ¥ğž ğ’ğžğ§ğ¬ğ¢ğ­ğ¢ğ¯ğ¢ğ­ğ²: Fine-tune performance with an integrated potentiometer for adjusting the sensor's sensitivity to different lighting conditions.
  • 𝐄𝐚𝐬𝐲 ğˆğ§ğ­ğžğ ğ«ğšğ­ğ¢ğ¨ğ§: Simple 3-pin connection (power, ground, signal) makes it easy to integrate with microcontrollers for quick project setup.
  • 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲: Trust the reliable components and consistent performance associated with the UMTMedia brand for your robotic endeavours.
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.