£9.95
𝐏𝐚𝐜𝐤 𝐨𝐟 𝟑 𝐕𝐆𝐀 ğ‚ğšğ¦ğžğ«ğšğ¬: Capture the world in pictures! UMTMedia 3-Pack VGA OV7670 Camera Modules - Ideal for various Arduino and Raspberry Pi projects (UK Stock). 𝐇𝐢𝐠𝐡-𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲 ğˆğ¦ğšğ ğžğ¬: Capture...
𝐏𝐚𝐜𝐤 𝐨𝐟 𝟑 𝐕𝐆𝐀 ğ‚ğšğ¦ğžğ«ğšğ¬: Capture the world in pictures! UMTMedia 3-Pack VGA OV7670 Camera Modules - Ideal for various Arduino and Raspberry Pi projects (UK Stock). 𝐇𝐢𝐠𝐡-𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲 ğˆğ¦ğšğ ğžğ¬: Capture...

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

Availability: 100 In Stock
Categories: Hot
  • 𝐏𝐚𝐜𝐤 𝐨𝐟 𝟑 𝐕𝐆𝐀 ğ‚ğšğ¦ğžğ«ğšğ¬: Capture the world in pictures! UMTMedia 3-Pack VGA OV7670 Camera Modules - Ideal for various Arduino and Raspberry Pi projects (UK Stock).
  • 𝐇𝐢𝐠𝐡-𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲 ğˆğ¦ğšğ ğžğ¬: Capture clear VGA resolution images (640x480) with the OV7670 sensor, perfect for basic image capturing and processing needs.
  • 𝐒𝐂𝐂𝐁 & 𝐈𝟐𝐂 ğˆğ§ğ­ğžğ«ğŸğšğœğž: Connects seamlessly with popular development platforms through both SCCB and I2C interfaces, offering flexibility for integration.
  • 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐜𝐭 ğƒğžğ¬ğ¢ğ ğ§: Features a compact form factor for easy integration into space-conscious projects on Arduino and Raspberry Pi.
  • 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲: Trust the reliable components and consistent performance associated with the UMTMedia brand for your vision projects.
  • 𝐏𝐚𝐜𝐤 𝐨𝐟 𝟑 𝐕𝐆𝐀 ğ‚ğšğ¦ğžğ«ğšğ¬: Capture the world in pictures! UMTMedia 3-Pack VGA OV7670 Camera Modules - Ideal for various Arduino and Raspberry Pi projects (UK Stock).
  • 𝐇𝐢𝐠𝐡-𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲 ğˆğ¦ğšğ ğžğ¬: Capture clear VGA resolution images (640x480) with the OV7670 sensor, perfect for basic image capturing and processing needs.
  • 𝐒𝐂𝐂𝐁 & 𝐈𝟐𝐂 ğˆğ§ğ­ğžğ«ğŸğšğœğž: Connects seamlessly with popular development platforms through both SCCB and I2C interfaces, offering flexibility for integration.
  • 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐜𝐭 ğƒğžğ¬ğ¢ğ ğ§: Features a compact form factor for easy integration into space-conscious projects on Arduino and Raspberry Pi.
  • 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲: Trust the reliable components and consistent performance associated with the UMTMedia brand for your vision projects.
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.