£3.45
ğ„ğŸğŸğ¨ğ«ğ­ğ¥ğžğ¬ğ¬ ğ‚ğ¨ğ§ğ§ğžğœğ­ğ¢ğ¨ğ§ğ¬: Jump between components instantly with 40x Male-to-Female Dupont cables (20cm). Perfect for Arduino, breadboards, and more! 𝐏𝐫𝐞𝐦𝐢𝐮𝐦 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲: Durable PVC insulation and nickel-plated pins ensure reliable connections and...
ğ„ğŸğŸğ¨ğ«ğ­ğ¥ğžğ¬ğ¬ ğ‚ğ¨ğ§ğ§ğžğœğ­ğ¢ğ¨ğ§ğ¬: Jump between components instantly with 40x Male-to-Female Dupont cables (20cm). Perfect for Arduino, breadboards, and more! 𝐏𝐫𝐞𝐦𝐢𝐮𝐦 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲: Durable PVC insulation and nickel-plated pins ensure reliable connections and...

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

Availability: 100 In Stock
Categories: Hot
  • ğ„ğŸğŸğ¨ğ«ğ­ğ¥ğžğ¬ğ¬ ğ‚ğ¨ğ§ğ§ğžğœğ­ğ¢ğ¨ğ§ğ¬: Jump between components instantly with 40x Male-to-Female Dupont cables (20cm). Perfect for Arduino, breadboards, and more!
  • 𝐏𝐫𝐞𝐦𝐢𝐮𝐦 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲: Durable PVC insulation and nickel-plated pins ensure reliable connections and longevity.
  • 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐜𝐭 & ğ…ğ¥ğžğ±ğ¢ğ›ğ¥ğž: 20cm length offers maneuverability, ideal for space-efficient projects and easy customization.
  • 𝐑𝐚𝐢𝐧𝐛𝐨𝐰 ğğ«ğ¢ğ¥ğ¥ğ¢ğšğ§ğœğž: Choose from 10 vibrant colors for improved organization and a touch of fun in your project.
  • 𝐂𝐨𝐬𝐭-ğ„ğŸğŸğžğœğ­ğ¢ğ¯ğž ğ•ğšğ¥ğ®ğž: Bulk pack of 40 cables provides ample supply for diverse projects and replacements, all at a great price.
  • ğ„ğŸğŸğ¨ğ«ğ­ğ¥ğžğ¬ğ¬ ğ‚ğ¨ğ§ğ§ğžğœğ­ğ¢ğ¨ğ§ğ¬: Jump between components instantly with 40x Male-to-Female Dupont cables (20cm). Perfect for Arduino, breadboards, and more!
  • 𝐏𝐫𝐞𝐦𝐢𝐮𝐦 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲: Durable PVC insulation and nickel-plated pins ensure reliable connections and longevity.
  • 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐜𝐭 & ğ…ğ¥ğžğ±ğ¢ğ›ğ¥ğž: 20cm length offers maneuverability, ideal for space-efficient projects and easy customization.
  • 𝐑𝐚𝐢𝐧𝐛𝐨𝐰 ğğ«ğ¢ğ¥ğ¥ğ¢ğšğ§ğœğž: Choose from 10 vibrant colors for improved organization and a touch of fun in your project.
  • 𝐂𝐨𝐬𝐭-ğ„ğŸğŸğžğœğ­ğ¢ğ¯ğž ğ•ğšğ¥ğ®ğž: Bulk pack of 40 cables provides ample supply for diverse projects and replacements, all at a great price.
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.