£3.70
ğ‚ğ¨ğ§ğ§ğžğœğ­ & ğ‚ğ«ğžğšğ­ğž: Expand your projects with 40 x 20cm male-to-male Dupont cables - perfect for Arduino, Raspberry Pi, breadboards, and more! ğ„ğŸğŸğ¨ğ«ğ­ğ¥ğžğ¬ğ¬ 𝐁𝐫𝐢𝐝𝐠𝐢𝐧𝐠: Jump between components with ease thanks...
ğ‚ğ¨ğ§ğ§ğžğœğ­ & ğ‚ğ«ğžğšğ­ğž: Expand your projects with 40 x 20cm male-to-male Dupont cables - perfect for Arduino, Raspberry Pi, breadboards, and more! ğ„ğŸğŸğ¨ğ«ğ­ğ¥ğžğ¬ğ¬ 𝐁𝐫𝐢𝐝𝐠𝐢𝐧𝐠: Jump between components with ease thanks...

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

Availability: 100 In Stock
Categories: Hot
  • ğ‚ğ¨ğ§ğ§ğžğœğ­ & ğ‚ğ«ğžğšğ­ğž: Expand your projects with 40 x 20cm male-to-male Dupont cables - perfect for Arduino, Raspberry Pi, breadboards, and more!
  • ğ„ğŸğŸğ¨ğ«ğ­ğ¥ğžğ¬ğ¬ 𝐁𝐫𝐢𝐝𝐠𝐢𝐧𝐠: Jump between components with ease thanks to standard 0.1" pitch and tin-plated pins for secure connections.
  • 𝐑𝐚𝐢𝐧𝐛𝐨𝐰 ğğ«ğ¢ğ¥ğ¥ğ¢ğšğ§ğœğž: Embrace vibrant hues with 10 cables in each of red, yellow, blue, green, and black for color-coded organization.
  • ğ…ğ¥ğžğ±ğ¢ğ›ğ¥ğž & ğƒğ®ğ«ğšğ›ğ¥ğž: Bend and maneuver cables effortlessly with PVC insulation for long-lasting performance.
  • 𝐁𝐮𝐥𝐤 ğ•ğšğ¥ğ®ğž: Stock up and save! Generous 40-piece pack caters to multiple projects and replacements at an affordable price.
  • ğ‚ğ¨ğ§ğ§ğžğœğ­ & ğ‚ğ«ğžğšğ­ğž: Expand your projects with 40 x 20cm male-to-male Dupont cables - perfect for Arduino, Raspberry Pi, breadboards, and more!
  • ğ„ğŸğŸğ¨ğ«ğ­ğ¥ğžğ¬ğ¬ 𝐁𝐫𝐢𝐝𝐠𝐢𝐧𝐠: Jump between components with ease thanks to standard 0.1" pitch and tin-plated pins for secure connections.
  • 𝐑𝐚𝐢𝐧𝐛𝐨𝐰 ğğ«ğ¢ğ¥ğ¥ğ¢ğšğ§ğœğž: Embrace vibrant hues with 10 cables in each of red, yellow, blue, green, and black for color-coded organization.
  • ğ…ğ¥ğžğ±ğ¢ğ›ğ¥ğž & ğƒğ®ğ«ğšğ›ğ¥ğž: Bend and maneuver cables effortlessly with PVC insulation for long-lasting performance.
  • 𝐁𝐮𝐥𝐤 ğ•ğšğ¥ğ®ğž: Stock up and save! Generous 40-piece pack caters to multiple projects and replacements at an affordable price.
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.