£7.95
ğŒğžğšğ¬ğ®ğ«ğž 𝐋𝐢𝐠𝐡𝐭 ğˆğ§ğ­ğžğ§ğ¬ğ¢ğ­ğ² ğğ«ğžğœğ¢ğ¬ğžğ¥ğ²: UMTMedia BH1750 Sensor - Accurately detect ambient light intensity in various applications with Arduino & Raspberry Pi, ideal for light-based projects. ğ–ğ¢ğğž ğƒğžğ­ğžğœğ­ğ¢ğ¨ğ§ ğ‘ğšğ§ğ ğž: Measures a...
ğŒğžğšğ¬ğ®ğ«ğž 𝐋𝐢𝐠𝐡𝐭 ğˆğ§ğ­ğžğ§ğ¬ğ¢ğ­ğ² ğğ«ğžğœğ¢ğ¬ğžğ¥ğ²: UMTMedia BH1750 Sensor - Accurately detect ambient light intensity in various applications with Arduino & Raspberry Pi, ideal for light-based projects. ğ–ğ¢ğğž ğƒğžğ­ğžğœğ­ğ¢ğ¨ğ§ ğ‘ğšğ§ğ ğž: Measures a...

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

Availability: 100 In Stock
Categories: Hot
  • ğŒğžğšğ¬ğ®ğ«ğž 𝐋𝐢𝐠𝐡𝐭 ğˆğ§ğ­ğžğ§ğ¬ğ¢ğ­ğ² ğğ«ğžğœğ¢ğ¬ğžğ¥ğ²: UMTMedia BH1750 Sensor - Accurately detect ambient light intensity in various applications with Arduino & Raspberry Pi, ideal for light-based projects.
  • ğ–ğ¢ğğž ğƒğžğ­ğžğœğ­ğ¢ğ¨ğ§ ğ‘ğšğ§ğ ğž: Measures a broad spectrum of light intensity (0-65535 lux), suitable for diverse lighting conditions.
  • 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐎𝐮𝐭𝐩𝐮𝐭: Provides simple digital output via I2C communication, bypassing complicated calculations and simplifying integration.
  • 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐜𝐭 & 𝐄𝐚𝐬𝐲 ğˆğ§ğ­ğžğ ğ«ğšğ­ğ¢ğ¨ğ§: Small footprint facilitates integration into space-constrained projects, maximizing available space efficiently.
  • 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲: Trustworthy brand known for reliable components & consistent performance for long-lasting light sensing projects.
  • ğŒğžğšğ¬ğ®ğ«ğž 𝐋𝐢𝐠𝐡𝐭 ğˆğ§ğ­ğžğ§ğ¬ğ¢ğ­ğ² ğğ«ğžğœğ¢ğ¬ğžğ¥ğ²: UMTMedia BH1750 Sensor - Accurately detect ambient light intensity in various applications with Arduino & Raspberry Pi, ideal for light-based projects.
  • ğ–ğ¢ğğž ğƒğžğ­ğžğœğ­ğ¢ğ¨ğ§ ğ‘ğšğ§ğ ğž: Measures a broad spectrum of light intensity (0-65535 lux), suitable for diverse lighting conditions.
  • 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐎𝐮𝐭𝐩𝐮𝐭: Provides simple digital output via I2C communication, bypassing complicated calculations and simplifying integration.
  • 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐜𝐭 & 𝐄𝐚𝐬𝐲 ğˆğ§ğ­ğžğ ğ«ğšğ­ğ¢ğ¨ğ§: Small footprint facilitates integration into space-constrained projects, maximizing available space efficiently.
  • 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲: Trustworthy brand known for reliable components & consistent performance for long-lasting light sensing projects.
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.