£5.95
𝐒𝐢𝐦𝐩𝐥𝐢𝐟𝐲 𝐋𝐂𝐃 ğ‚ğ¨ğ§ğ§ğžğœğ­ğ¢ğ¨ğ§ğ¬ (𝟓𝐱 𝐏𝐚𝐜𝐤𝐬!): UMTMedia I2C Serial Adapter Modules (pack of 5) - Effortlessly connect 1602 & 2004 LCD displays to your Arduino & Raspberry Pi projects! ğ’ğžğšğ¦ğ¥ğžğ¬ğ¬ 𝐈𝟐𝐂...
𝐒𝐢𝐦𝐩𝐥𝐢𝐟𝐲 𝐋𝐂𝐃 ğ‚ğ¨ğ§ğ§ğžğœğ­ğ¢ğ¨ğ§ğ¬ (𝟓𝐱 𝐏𝐚𝐜𝐤𝐬!): UMTMedia I2C Serial Adapter Modules (pack of 5) - Effortlessly connect 1602 & 2004 LCD displays to your Arduino & Raspberry Pi projects! ğ’ğžğšğ¦ğ¥ğžğ¬ğ¬ 𝐈𝟐𝐂...

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

Availability: 100 In Stock
Categories: Hot
  • 𝐒𝐢𝐦𝐩𝐥𝐢𝐟𝐲 𝐋𝐂𝐃 ğ‚ğ¨ğ§ğ§ğžğœğ­ğ¢ğ¨ğ§ğ¬ (𝟓𝐱 𝐏𝐚𝐜𝐤𝐬!): UMTMedia I2C Serial Adapter Modules (pack of 5) - Effortlessly connect 1602 & 2004 LCD displays to your Arduino & Raspberry Pi projects!
  • ğ’ğžğšğ¦ğ¥ğžğ¬ğ¬ 𝐈𝟐𝐂 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧: Utilizes I2C protocol for efficient communication, reducing wiring complexity and simplifying integration.
  • 𝐁𝐫𝐨𝐚𝐝 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐭𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐲: Works with both Arduino and Raspberry Pi platforms, offering flexibility for diverse project needs.
  • 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐜𝐭 ğƒğžğ¬ğ¢ğ ğ§: Small footprint facilitates easy integration into space-constrained projects, maximizing available space efficiently.
  • 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲: Trust the reliable components and consistent performance associated with the UMTMedia brand for long-lasting projects.
  • 𝐒𝐢𝐦𝐩𝐥𝐢𝐟𝐲 𝐋𝐂𝐃 ğ‚ğ¨ğ§ğ§ğžğœğ­ğ¢ğ¨ğ§ğ¬ (𝟓𝐱 𝐏𝐚𝐜𝐤𝐬!): UMTMedia I2C Serial Adapter Modules (pack of 5) - Effortlessly connect 1602 & 2004 LCD displays to your Arduino & Raspberry Pi projects!
  • ğ’ğžğšğ¦ğ¥ğžğ¬ğ¬ 𝐈𝟐𝐂 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧: Utilizes I2C protocol for efficient communication, reducing wiring complexity and simplifying integration.
  • 𝐁𝐫𝐨𝐚𝐝 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐭𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐲: Works with both Arduino and Raspberry Pi platforms, offering flexibility for diverse project needs.
  • 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐜𝐭 ğƒğžğ¬ğ¢ğ ğ§: Small footprint facilitates easy integration into space-constrained projects, maximizing available space efficiently.
  • 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲: Trust the reliable components and consistent performance associated with the UMTMedia brand for long-lasting projects.
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.