£6.25
𝐑𝐚𝐢𝐧-ğ“ğ«ğ¢ğ ğ ğžğ«ğžğ ğğ«ğ¨ğ£ğžğœğ­ğ¬: 5x UMTMedia Rain Sensors - Detect downpours & build weather-aware creations with Arduino & Raspberry Pi (3.3-5V) ğ…ğ¢ğ§ğž-ğ“ğ®ğ§ğž ğƒğžğ­ğžğœğ­ğ¢ğ¨ğ§: Adjustable sensitivity lets you respond to light drizzles or...
𝐑𝐚𝐢𝐧-ğ“ğ«ğ¢ğ ğ ğžğ«ğžğ ğğ«ğ¨ğ£ğžğœğ­ğ¬: 5x UMTMedia Rain Sensors - Detect downpours & build weather-aware creations with Arduino & Raspberry Pi (3.3-5V) ğ…ğ¢ğ§ğž-ğ“ğ®ğ§ğž ğƒğžğ­ğžğœğ­ğ¢ğ¨ğ§: Adjustable sensitivity lets you respond to light drizzles or...

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

Availability: Out Of Stock
Categories: Hot
  • 𝐑𝐚𝐢𝐧-ğ“ğ«ğ¢ğ ğ ğžğ«ğžğ ğğ«ğ¨ğ£ğžğœğ­ğ¬: 5x UMTMedia Rain Sensors - Detect downpours & build weather-aware creations with Arduino & Raspberry Pi (3.3-5V)
  • ğ…ğ¢ğ§ğž-ğ“ğ®ğ§ğž ğƒğžğ­ğžğœğ­ğ¢ğ¨ğ§: Adjustable sensitivity lets you respond to light drizzles or heavy rain - customize project behavior precisely.
  • 𝐄𝐚𝐬𝐲 ğˆğ§ğ­ğžğ ğ«ğšğ­ğ¢ğ¨ğ§: Digital output (0/1) simplifies connection - seamlessly integrate with microcontrollers for hassle-free projects.
  • 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐜𝐭 & 𝐑𝐨𝐛𝐮𝐬𝐭: Small size & weatherproof design - perfect for diverse projects & outdoor use.
  • ğ•ğšğ¥ğ®ğž 𝐏𝐚𝐜𝐤: 5 sensors offer flexibility & experimentation - spark multiple weather-responsive ideas.
  • 𝐑𝐚𝐢𝐧-ğ“ğ«ğ¢ğ ğ ğžğ«ğžğ ğğ«ğ¨ğ£ğžğœğ­ğ¬: 5x UMTMedia Rain Sensors - Detect downpours & build weather-aware creations with Arduino & Raspberry Pi (3.3-5V)
  • ğ…ğ¢ğ§ğž-ğ“ğ®ğ§ğž ğƒğžğ­ğžğœğ­ğ¢ğ¨ğ§: Adjustable sensitivity lets you respond to light drizzles or heavy rain - customize project behavior precisely.
  • 𝐄𝐚𝐬𝐲 ğˆğ§ğ­ğžğ ğ«ğšğ­ğ¢ğ¨ğ§: Digital output (0/1) simplifies connection - seamlessly integrate with microcontrollers for hassle-free projects.
  • 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐜𝐭 & 𝐑𝐨𝐛𝐮𝐬𝐭: Small size & weatherproof design - perfect for diverse projects & outdoor use.
  • ğ•ğšğ¥ğ®ğž 𝐏𝐚𝐜𝐤: 5 sensors offer flexibility & experimentation - spark multiple weather-responsive ideas.
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.