£4.95
𝐏𝐚𝐜𝐤 𝐨𝐟 𝟓 ğ‘ğžğšğ¥-ğ“ğ¢ğ¦ğž 𝐂𝐥𝐨𝐜𝐤𝐬: Stock up with this bulk pack! UMTMedia DS1307 RTC Modules (5 Pack) - Ideal for various Arduino & Raspberry Pi projects. ğ€ğœğœğ®ğ«ğšğ­ğž ğ“ğ¢ğ¦ğžğ¤ğžğžğ©ğ¢ğ§ğ : Integrated DS1307...
𝐏𝐚𝐜𝐤 𝐨𝐟 𝟓 ğ‘ğžğšğ¥-ğ“ğ¢ğ¦ğž 𝐂𝐥𝐨𝐜𝐤𝐬: Stock up with this bulk pack! UMTMedia DS1307 RTC Modules (5 Pack) - Ideal for various Arduino & Raspberry Pi projects. ğ€ğœğœğ®ğ«ğšğ­ğž ğ“ğ¢ğ¦ğžğ¤ğžğžğ©ğ¢ğ§ğ : Integrated DS1307...

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

Availability: Out Of Stock
Categories: Hot
  • 𝐏𝐚𝐜𝐤 𝐨𝐟 𝟓 ğ‘ğžğšğ¥-ğ“ğ¢ğ¦ğž 𝐂𝐥𝐨𝐜𝐤𝐬: Stock up with this bulk pack! UMTMedia DS1307 RTC Modules (5 Pack) - Ideal for various Arduino & Raspberry Pi projects.
  • ğ€ğœğœğ®ğ«ğšğ­ğž ğ“ğ¢ğ¦ğžğ¤ğžğžğ©ğ¢ğ§ğ : Integrated DS1307 chip ensures reliable timekeeping even after power outages, thanks to the included CR2032 battery (included).
  • 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐜𝐭 & 𝐄𝐚𝐬𝐲 ğˆğ§ğ­ğžğ ğ«ğšğ­ğ¢ğ¨ğ§: Tiny form factor saves space and simplifies integration into your projects.
  • 𝐈𝟐𝐂 ğˆğ§ğ­ğžğ«ğŸğšğœğž: Two-wire I2C communication protocol simplifies connection with microcontrollers.
  • 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲: Trust the reliable components and consistent performance associated with the UMTMedia brand.
  • 𝐏𝐚𝐜𝐤 𝐨𝐟 𝟓 ğ‘ğžğšğ¥-ğ“ğ¢ğ¦ğž 𝐂𝐥𝐨𝐜𝐤𝐬: Stock up with this bulk pack! UMTMedia DS1307 RTC Modules (5 Pack) - Ideal for various Arduino & Raspberry Pi projects.
  • ğ€ğœğœğ®ğ«ğšğ­ğž ğ“ğ¢ğ¦ğžğ¤ğžğžğ©ğ¢ğ§ğ : Integrated DS1307 chip ensures reliable timekeeping even after power outages, thanks to the included CR2032 battery (included).
  • 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐜𝐭 & 𝐄𝐚𝐬𝐲 ğˆğ§ğ­ğžğ ğ«ğšğ­ğ¢ğ¨ğ§: Tiny form factor saves space and simplifies integration into your projects.
  • 𝐈𝟐𝐂 ğˆğ§ğ­ğžğ«ğŸğšğœğž: Two-wire I2C communication protocol simplifies connection with microcontrollers.
  • 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲: Trust the reliable components and consistent performance associated with the UMTMedia brand.
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.