£2.95
𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥 𝐇𝐢𝐠𝐡-𝐏𝐨𝐰𝐞𝐫 ğƒğžğ¯ğ¢ğœğžğ¬: UMTMedia Relay Module - Effortlessly control AC/DC appliances (up to 10A/250VAC, 15A/120VAC, 10A/28VDC) from your Arduino, Raspberry Pi, or other microcontroller! ğ’ğ¢ğ¦ğ©ğ¥ğž & ğ„ğŸğŸğ¢ğœğ¢ğžğ§ğ­: Utilizes a single...
𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥 𝐇𝐢𝐠𝐡-𝐏𝐨𝐰𝐞𝐫 ğƒğžğ¯ğ¢ğœğžğ¬: UMTMedia Relay Module - Effortlessly control AC/DC appliances (up to 10A/250VAC, 15A/120VAC, 10A/28VDC) from your Arduino, Raspberry Pi, or other microcontroller! ğ’ğ¢ğ¦ğ©ğ¥ğž & ğ„ğŸğŸğ¢ğœğ¢ğžğ§ğ­: Utilizes a single...

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

Availability: 100 In Stock
Categories: Hot
  • 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥 𝐇𝐢𝐠𝐡-𝐏𝐨𝐰𝐞𝐫 ğƒğžğ¯ğ¢ğœğžğ¬: UMTMedia Relay Module - Effortlessly control AC/DC appliances (up to 10A/250VAC, 15A/120VAC, 10A/28VDC) from your Arduino, Raspberry Pi, or other microcontroller!
  • ğ’ğ¢ğ¦ğ©ğ¥ğž & ğ„ğŸğŸğ¢ğœğ¢ğžğ§ğ­: Utilizes a single control signal for easy integration and operation, streamlining your project setup.
  • ğ•ğžğ«ğ¬ğšğ­ğ¢ğ¥ğž 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐭𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐲: Works with various control voltages (3V-30V), offering flexibility for diverse projects and microcontrollers.
  • ğ‚ğ¥ğžğšğ« 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐮𝐬 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧: Integrated LED indicator displays relay status for convenient monitoring and debugging.
  • 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲: Trustworthy brand known for reliable components & consistent performance for long-lasting project control.
  • 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥 𝐇𝐢𝐠𝐡-𝐏𝐨𝐰𝐞𝐫 ğƒğžğ¯ğ¢ğœğžğ¬: UMTMedia Relay Module - Effortlessly control AC/DC appliances (up to 10A/250VAC, 15A/120VAC, 10A/28VDC) from your Arduino, Raspberry Pi, or other microcontroller!
  • ğ’ğ¢ğ¦ğ©ğ¥ğž & ğ„ğŸğŸğ¢ğœğ¢ğžğ§ğ­: Utilizes a single control signal for easy integration and operation, streamlining your project setup.
  • ğ•ğžğ«ğ¬ğšğ­ğ¢ğ¥ğž 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐭𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐲: Works with various control voltages (3V-30V), offering flexibility for diverse projects and microcontrollers.
  • ğ‚ğ¥ğžğšğ« 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐮𝐬 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧: Integrated LED indicator displays relay status for convenient monitoring and debugging.
  • 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲: Trustworthy brand known for reliable components & consistent performance for long-lasting project control.
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.