£6.95
ğ„ğ±ğ­ğžğ§ğ 𝐘𝐨𝐮𝐫 𝐑𝐆𝐁 𝐁𝐥𝐢𝐬𝐬: Effortlessly extend your existing RGB LED strip lights by 10 metres with this UMTMedia extension cable. Perfect for bridging gaps and reaching wider areas in your...
ğ„ğ±ğ­ğžğ§ğ 𝐘𝐨𝐮𝐫 𝐑𝐆𝐁 𝐁𝐥𝐢𝐬𝐬: Effortlessly extend your existing RGB LED strip lights by 10 metres with this UMTMedia extension cable. Perfect for bridging gaps and reaching wider areas in your...

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

Availability: 100 In Stock
Categories: Hot
  • ğ„ğ±ğ­ğžğ§ğ 𝐘𝐨𝐮𝐫 𝐑𝐆𝐁 𝐁𝐥𝐢𝐬𝐬: Effortlessly extend your existing RGB LED strip lights by 10 metres with this UMTMedia extension cable. Perfect for bridging gaps and reaching wider areas in your lighting projects.
  • ğ”ğ§ğ¢ğ¯ğžğ«ğ¬ğšğ¥ 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐭𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐲: This 4-pin connector cable works seamlessly with various RGB LED strip models including 5050, 3528, and 2835, ensuring broad compatibility with your existing setup.
  • ğ‡ğšğ¬ğ¬ğ¥ğž-ğ…ğ«ğžğž 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐥𝐥𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧: Enjoy a user-friendly experience with simple plug-and-play connections. No soldering required - just connect the cable to your LED strip and power source!
  • ğ‘ğžğ¥ğ¢ğšğ›ğ¥ğž 𝐏𝐨𝐰𝐞𝐫 ğƒğžğ¥ğ¢ğ¯ğžğ«ğ²: The 22AWG wire gauge ensures efficient power transmission for your RGB LED strips, suitable for both 12V and 24V systems.
  • 𝐌𝐚𝐱𝐢𝐦𝐮𝐦 ğ…ğ¥ğžğ±ğ¢ğ›ğ¢ğ¥ğ¢ğ­ğ²: The cable boasts excellent flexibility, allowing you to navigate corners and curves with ease for a clean and professional-looking installation.
  • ğ„ğ±ğ­ğžğ§ğ 𝐘𝐨𝐮𝐫 𝐑𝐆𝐁 𝐁𝐥𝐢𝐬𝐬: Effortlessly extend your existing RGB LED strip lights by 10 metres with this UMTMedia extension cable. Perfect for bridging gaps and reaching wider areas in your lighting projects.
  • ğ”ğ§ğ¢ğ¯ğžğ«ğ¬ğšğ¥ 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐭𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐲: This 4-pin connector cable works seamlessly with various RGB LED strip models including 5050, 3528, and 2835, ensuring broad compatibility with your existing setup.
  • ğ‡ğšğ¬ğ¬ğ¥ğž-ğ…ğ«ğžğž 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐥𝐥𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧: Enjoy a user-friendly experience with simple plug-and-play connections. No soldering required - just connect the cable to your LED strip and power source!
  • ğ‘ğžğ¥ğ¢ğšğ›ğ¥ğž 𝐏𝐨𝐰𝐞𝐫 ğƒğžğ¥ğ¢ğ¯ğžğ«ğ²: The 22AWG wire gauge ensures efficient power transmission for your RGB LED strips, suitable for both 12V and 24V systems.
  • 𝐌𝐚𝐱𝐢𝐦𝐮𝐦 ğ…ğ¥ğžğ±ğ¢ğ›ğ¢ğ¥ğ¢ğ­ğ²: The cable boasts excellent flexibility, allowing you to navigate corners and curves with ease for a clean and professional-looking installation.
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.