£6.60
ğğ«ğžğœğ¢ğ¬ğž ğ•ğ¨ğ¥ğ­ğšğ ğž 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥: UMTMedia 10-Pack Adjustable Step-Down Buck Converter Modules allow you to regulate output voltage from 1.8V to 12V with exceptional accuracy, ideal for powering various electronic projects. ğ–ğ¢ğğž...
ğğ«ğžğœğ¢ğ¬ğž ğ•ğ¨ğ¥ğ­ğšğ ğž 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥: UMTMedia 10-Pack Adjustable Step-Down Buck Converter Modules allow you to regulate output voltage from 1.8V to 12V with exceptional accuracy, ideal for powering various electronic projects. ğ–ğ¢ğğž...

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

Availability: 100 In Stock
Categories: Hot
  • ğğ«ğžğœğ¢ğ¬ğž ğ•ğ¨ğ¥ğ­ğšğ ğž 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥: UMTMedia 10-Pack Adjustable Step-Down Buck Converter Modules allow you to regulate output voltage from 1.8V to 12V with exceptional accuracy, ideal for powering various electronic projects.
  • ğ–ğ¢ğğž 𝐈𝐧𝐩𝐮𝐭 & 𝐇𝐢𝐠𝐡 ğ„ğŸğŸğ¢ğœğ¢ğžğ§ğœğ²: Accommodate diverse power sources with a flexible 12V to 24V DC input range. These efficient modules boast a 3A maximum output current, perfectly suited for powering demanding electronics.
  • 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐜𝐭 ğƒğžğ¬ğ¢ğ ğ§ (ğŒğğŸğŸ‘ğŸŽğŸ• 𝐂𝐡𝐢𝐩): The miniature size and advanced MP2307 chip enable seamless integration into space-constrained projects, ensuring efficient voltage regulation without sacrificing valuable real estate.
  • 𝐀𝐫𝐝𝐮𝐢𝐧𝐨 & ğ‘ğšğ¬ğ©ğ›ğžğ«ğ«ğ² 𝐏𝐢 ğ…ğ«ğ¢ğžğ§ğğ¥ğ²: Compatible with popular development platforms, these converter modules empower you to create advanced electronic circuits and experiments with ease. Simply adjust the output voltage to match your specific project requirements.
  • 𝐁𝐮𝐥𝐤 𝐏𝐚𝐜𝐤 ğ•ğšğ¥ğ®ğž: Equip yourself for multiple projects! This pack includes 10 individual Step-Down Buck Converter Modules, providing a cost-effective solution for your voltage regulation needs.
  • ğğ«ğžğœğ¢ğ¬ğž ğ•ğ¨ğ¥ğ­ğšğ ğž 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥: UMTMedia 10-Pack Adjustable Step-Down Buck Converter Modules allow you to regulate output voltage from 1.8V to 12V with exceptional accuracy, ideal for powering various electronic projects.
  • ğ–ğ¢ğğž 𝐈𝐧𝐩𝐮𝐭 & 𝐇𝐢𝐠𝐡 ğ„ğŸğŸğ¢ğœğ¢ğžğ§ğœğ²: Accommodate diverse power sources with a flexible 12V to 24V DC input range. These efficient modules boast a 3A maximum output current, perfectly suited for powering demanding electronics.
  • 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐜𝐭 ğƒğžğ¬ğ¢ğ ğ§ (ğŒğğŸğŸ‘ğŸŽğŸ• 𝐂𝐡𝐢𝐩): The miniature size and advanced MP2307 chip enable seamless integration into space-constrained projects, ensuring efficient voltage regulation without sacrificing valuable real estate.
  • 𝐀𝐫𝐝𝐮𝐢𝐧𝐨 & ğ‘ğšğ¬ğ©ğ›ğžğ«ğ«ğ² 𝐏𝐢 ğ…ğ«ğ¢ğžğ§ğğ¥ğ²: Compatible with popular development platforms, these converter modules empower you to create advanced electronic circuits and experiments with ease. Simply adjust the output voltage to match your specific project requirements.
  • 𝐁𝐮𝐥𝐤 𝐏𝐚𝐜𝐤 ğ•ğšğ¥ğ®ğž: Equip yourself for multiple projects! This pack includes 10 individual Step-Down Buck Converter Modules, providing a cost-effective solution for your voltage regulation needs.
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.