£7.95
ğ„ğ§ğ¡ğšğ§ğœğžğ 𝐒𝐨𝐮𝐧𝐝 ğƒğžğ­ğžğœğ­ğ¢ğ¨ğ§: Elevate your projects with the UMTMedia KY-037 Sound Detection Module. This high-sensitivity microphone module accurately detects surrounding noise, perfect for sound-activated projects. ğ€ğğ£ğ®ğ¬ğ­ğšğ›ğ¥ğž ğ“ğ¡ğ«ğžğ¬ğ¡ğ¨ğ¥ğ: Tailor detection to...
ğ„ğ§ğ¡ğšğ§ğœğžğ 𝐒𝐨𝐮𝐧𝐝 ğƒğžğ­ğžğœğ­ğ¢ğ¨ğ§: Elevate your projects with the UMTMedia KY-037 Sound Detection Module. This high-sensitivity microphone module accurately detects surrounding noise, perfect for sound-activated projects. ğ€ğğ£ğ®ğ¬ğ­ğšğ›ğ¥ğž ğ“ğ¡ğ«ğžğ¬ğ¡ğ¨ğ¥ğ: Tailor detection to...

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

Availability: 100 In Stock
Categories: Hot
  • ğ„ğ§ğ¡ğšğ§ğœğžğ 𝐒𝐨𝐮𝐧𝐝 ğƒğžğ­ğžğœğ­ğ¢ğ¨ğ§: Elevate your projects with the UMTMedia KY-037 Sound Detection Module. This high-sensitivity microphone module accurately detects surrounding noise, perfect for sound-activated projects.
  • ğ€ğğ£ğ®ğ¬ğ­ğšğ›ğ¥ğž ğ“ğ¡ğ«ğžğ¬ğ¡ğ¨ğ¥ğ: Tailor detection to your needs! The integrated potentiometer allows you to fine-tune the sound sensitivity threshold, ensuring your project reacts only to desired noise levels.
  • 𝐃𝐮𝐚𝐥 𝐎𝐮𝐭𝐩𝐮𝐭 𝐎𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬: This versatile module offers both analog and digital outputs. The analog output provides a voltage signal proportional to the detected sound level, while the digital output produces a HIGH signal when sound exceeds the set threshold.
  • ğ–ğ¢ğğž 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐭𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐲: Breathe life into your creations! This module seamlessly integrates with popular development platforms like Arduino, AVR, PIC, and Raspberry Pi, allowing you to explore various sound-based applications.
  • 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐜𝐭 ğƒğžğ¬ğ¢ğ ğ§: Space-saving and efficient! The compact size of the KY-037 module makes it ideal for incorporating into projects with limited space constraints.
  • ğ„ğ§ğ¡ğšğ§ğœğžğ 𝐒𝐨𝐮𝐧𝐝 ğƒğžğ­ğžğœğ­ğ¢ğ¨ğ§: Elevate your projects with the UMTMedia KY-037 Sound Detection Module. This high-sensitivity microphone module accurately detects surrounding noise, perfect for sound-activated projects.
  • ğ€ğğ£ğ®ğ¬ğ­ğšğ›ğ¥ğž ğ“ğ¡ğ«ğžğ¬ğ¡ğ¨ğ¥ğ: Tailor detection to your needs! The integrated potentiometer allows you to fine-tune the sound sensitivity threshold, ensuring your project reacts only to desired noise levels.
  • 𝐃𝐮𝐚𝐥 𝐎𝐮𝐭𝐩𝐮𝐭 𝐎𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬: This versatile module offers both analog and digital outputs. The analog output provides a voltage signal proportional to the detected sound level, while the digital output produces a HIGH signal when sound exceeds the set threshold.
  • ğ–ğ¢ğğž 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐭𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐲: Breathe life into your creations! This module seamlessly integrates with popular development platforms like Arduino, AVR, PIC, and Raspberry Pi, allowing you to explore various sound-based applications.
  • 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐜𝐭 ğƒğžğ¬ğ¢ğ ğ§: Space-saving and efficient! The compact size of the KY-037 module makes it ideal for incorporating into projects with limited space constraints.
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.