£8.05
𝐔𝐧𝐥𝐨𝐜𝐤 𝐄𝐚𝐬𝐲 ğ€ğœğœğžğ¬ğ¬: UMTMedia 125kHz RFID Reader with Test Card - Access control, inventory management & more through contactless tags (EM4100, EM4102, TK4100). ğ’ğ¢ğ¦ğ©ğ¥ğž & ğ‘ğžğ¥ğ¢ğšğ›ğ¥ğž: Plug-and-play USB connection for...
𝐔𝐧𝐥𝐨𝐜𝐤 𝐄𝐚𝐬𝐲 ğ€ğœğœğžğ¬ğ¬: UMTMedia 125kHz RFID Reader with Test Card - Access control, inventory management & more through contactless tags (EM4100, EM4102, TK4100). ğ’ğ¢ğ¦ğ©ğ¥ğž & ğ‘ğžğ¥ğ¢ğšğ›ğ¥ğž: Plug-and-play USB connection for...

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

Availability: 100 In Stock
Categories: Hot
  • 𝐔𝐧𝐥𝐨𝐜𝐤 𝐄𝐚𝐬𝐲 ğ€ğœğœğžğ¬ğ¬: UMTMedia 125kHz RFID Reader with Test Card - Access control, inventory management & more through contactless tags (EM4100, EM4102, TK4100).
  • ğ’ğ¢ğ¦ğ©ğ¥ğž & ğ‘ğžğ¥ğ¢ğšğ›ğ¥ğž: Plug-and-play USB connection for instant use with computers (Windows, Linux) - LED indicator confirms reading success.
  • ğ•ğžğ«ğ¬ğšğ­ğ¢ğ¥ğž 𝐀𝐩𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬: Build personal access systems, track inventory, manage events - Ideal for hobbyists, professionals & educators.
  • 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭 𝐄𝐱𝐩𝐥𝐨𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐑𝐅𝐈𝐃: Includes Test Card for immediate testing & driver downloads available online for easy setup.
  • 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲: Trustworthy brand ensures durable components & consistent performance for reliable identification solutions.
  • 𝐔𝐧𝐥𝐨𝐜𝐤 𝐄𝐚𝐬𝐲 ğ€ğœğœğžğ¬ğ¬: UMTMedia 125kHz RFID Reader with Test Card - Access control, inventory management & more through contactless tags (EM4100, EM4102, TK4100).
  • ğ’ğ¢ğ¦ğ©ğ¥ğž & ğ‘ğžğ¥ğ¢ğšğ›ğ¥ğž: Plug-and-play USB connection for instant use with computers (Windows, Linux) - LED indicator confirms reading success.
  • ğ•ğžğ«ğ¬ğšğ­ğ¢ğ¥ğž 𝐀𝐩𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬: Build personal access systems, track inventory, manage events - Ideal for hobbyists, professionals & educators.
  • 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭 𝐄𝐱𝐩𝐥𝐨𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐑𝐅𝐈𝐃: Includes Test Card for immediate testing & driver downloads available online for easy setup.
  • 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲: Trustworthy brand ensures durable components & consistent performance for reliable identification solutions.
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.