£7.35
𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥 ğ„ğ¥ğžğœğ­ğ«ğ¨ğ§ğ¢ğœğ¬ 𝐰𝐢𝐭𝐡 ğ„ğšğ¬ğž: UMTMedia 12V Relay Module - Automate & control 8 devices (up to 10A each) from your Arduino, Raspberry Pi, or other microcontrollers. 𝐇𝐢𝐠𝐡-𝐏𝐨𝐰𝐞𝐫 𝐇𝐚𝐧𝐝𝐥𝐢𝐧𝐠: Handles 12V...
𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥 ğ„ğ¥ğžğœğ­ğ«ğ¨ğ§ğ¢ğœğ¬ 𝐰𝐢𝐭𝐡 ğ„ğšğ¬ğž: UMTMedia 12V Relay Module - Automate & control 8 devices (up to 10A each) from your Arduino, Raspberry Pi, or other microcontrollers. 𝐇𝐢𝐠𝐡-𝐏𝐨𝐰𝐞𝐫 𝐇𝐚𝐧𝐝𝐥𝐢𝐧𝐠: Handles 12V...

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

Availability: 100 In Stock
Categories: Hot
  • 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥 ğ„ğ¥ğžğœğ­ğ«ğ¨ğ§ğ¢ğœğ¬ 𝐰𝐢𝐭𝐡 ğ„ğšğ¬ğž: UMTMedia 12V Relay Module - Automate & control 8 devices (up to 10A each) from your Arduino, Raspberry Pi, or other microcontrollers.
  • 𝐇𝐢𝐠𝐡-𝐏𝐨𝐰𝐞𝐫 𝐇𝐚𝐧𝐝𝐥𝐢𝐧𝐠: Handles 12V loads up to 10A per channel, ideal for controlling motors, lights, and various appliances in your projects.
  • ğ•ğžğ«ğ¬ğšğ­ğ¢ğ¥ğž 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐭𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐲: Works seamlessly with Arduino, Raspberry Pi, ARM, AVR, DSP, and PIC microcontrollers for diverse project applications.
  • ğ’ğ¢ğ¦ğ©ğ¥ğž ğ‚ğ¨ğ§ğ§ğžğœğ­ğ¢ğ¨ğ§: Utilizes standard connection interfaces for easy integration into your projects, requiring minimal setup.
  • 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲: Trustworthy brand ensures reliable components & consistent performance for long-lasting control solutions.
  • 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥 ğ„ğ¥ğžğœğ­ğ«ğ¨ğ§ğ¢ğœğ¬ 𝐰𝐢𝐭𝐡 ğ„ğšğ¬ğž: UMTMedia 12V Relay Module - Automate & control 8 devices (up to 10A each) from your Arduino, Raspberry Pi, or other microcontrollers.
  • 𝐇𝐢𝐠𝐡-𝐏𝐨𝐰𝐞𝐫 𝐇𝐚𝐧𝐝𝐥𝐢𝐧𝐠: Handles 12V loads up to 10A per channel, ideal for controlling motors, lights, and various appliances in your projects.
  • ğ•ğžğ«ğ¬ğšğ­ğ¢ğ¥ğž 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐭𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐲: Works seamlessly with Arduino, Raspberry Pi, ARM, AVR, DSP, and PIC microcontrollers for diverse project applications.
  • ğ’ğ¢ğ¦ğ©ğ¥ğž ğ‚ğ¨ğ§ğ§ğžğœğ­ğ¢ğ¨ğ§: Utilizes standard connection interfaces for easy integration into your projects, requiring minimal setup.
  • 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲: Trustworthy brand ensures reliable components & consistent performance for long-lasting control solutions.
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.