£10.80
𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥 𝟏𝟔 ğƒğžğ¯ğ¢ğœğžğ¬: UMTMedia 16 Channel Relay Module - Automate and control 16 appliances, lights, or motors using your projects with Arduino, Raspberry Pi, and more! ğ’ğ¢ğ¦ğ©ğ¥ğž & ğ„ğŸğŸğ¢ğœğ¢ğžğ§ğ­: Utilize...
𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥 𝟏𝟔 ğƒğžğ¯ğ¢ğœğžğ¬: UMTMedia 16 Channel Relay Module - Automate and control 16 appliances, lights, or motors using your projects with Arduino, Raspberry Pi, and more! ğ’ğ¢ğ¦ğ©ğ¥ğž & ğ„ğŸğŸğ¢ğœğ¢ğžğ§ğ­: Utilize...

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

Availability: 100 In Stock
Categories: Hot
  • 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥 𝟏𝟔 ğƒğžğ¯ğ¢ğœğžğ¬: UMTMedia 16 Channel Relay Module - Automate and control 16 appliances, lights, or motors using your projects with Arduino, Raspberry Pi, and more!
  • ğ’ğ¢ğ¦ğ©ğ¥ğž & ğ„ğŸğŸğ¢ğœğ¢ğžğ§ğ­: Utilize 5V control signals and high-current relays (10A AC/250V or 30A DC/30V) for reliable control of various devices.
  • 𝐄𝐚𝐬𝐲 ğˆğ§ğ­ğžğ ğ«ğšğ­ğ¢ğ¨ğ§: Standard screw terminals for input/output connections and jumper options for power supply selection ensure efficient integration.
  • 𝐋𝐄𝐃 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐮𝐬 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐜𝐚𝐭𝐨𝐫𝐬: Onboard LEDs visualize relay activation status for clear feedback and troubleshooting.
  • 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲: Trustworthy brand known for reliable components & consistent performance for long-lasting project control.
  • 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥 𝟏𝟔 ğƒğžğ¯ğ¢ğœğžğ¬: UMTMedia 16 Channel Relay Module - Automate and control 16 appliances, lights, or motors using your projects with Arduino, Raspberry Pi, and more!
  • ğ’ğ¢ğ¦ğ©ğ¥ğž & ğ„ğŸğŸğ¢ğœğ¢ğžğ§ğ­: Utilize 5V control signals and high-current relays (10A AC/250V or 30A DC/30V) for reliable control of various devices.
  • 𝐄𝐚𝐬𝐲 ğˆğ§ğ­ğžğ ğ«ğšğ­ğ¢ğ¨ğ§: Standard screw terminals for input/output connections and jumper options for power supply selection ensure efficient integration.
  • 𝐋𝐄𝐃 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐮𝐬 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐜𝐚𝐭𝐨𝐫𝐬: Onboard LEDs visualize relay activation status for clear feedback and troubleshooting.
  • 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲: Trustworthy brand known for reliable components & consistent performance for long-lasting project control.
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.