£5.95
ğ„ğ§ğ¡ğšğ§ğœğž 𝐘𝐨𝐮𝐫 ğğ«ğ¨ğ£ğžğœğ­ ğˆğ§ğ­ğžğ«ğŸğšğœğž: UMTMedia LCD Keypad Shield - Add a 16x2 character LCD display & 5-button keypad for user interaction and visual feedback in your Arduino projects! ğ’ğžğšğ¦ğ¥ğžğ¬ğ¬ 𝐈𝟐𝐂...
ğ„ğ§ğ¡ğšğ§ğœğž 𝐘𝐨𝐮𝐫 ğğ«ğ¨ğ£ğžğœğ­ ğˆğ§ğ­ğžğ«ğŸğšğœğž: UMTMedia LCD Keypad Shield - Add a 16x2 character LCD display & 5-button keypad for user interaction and visual feedback in your Arduino projects! ğ’ğžğšğ¦ğ¥ğžğ¬ğ¬ 𝐈𝟐𝐂...

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

Availability: 100 In Stock
Categories: ArduinoHotLCD's
  • ğ„ğ§ğ¡ğšğ§ğœğž 𝐘𝐨𝐮𝐫 ğğ«ğ¨ğ£ğžğœğ­ ğˆğ§ğ­ğžğ«ğŸğšğœğž: UMTMedia LCD Keypad Shield - Add a 16x2 character LCD display & 5-button keypad for user interaction and visual feedback in your Arduino projects!
  • ğ’ğžğšğ¦ğ¥ğžğ¬ğ¬ 𝐈𝟐𝐂 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧: Utilizes the I2C (Inter-Integrated Circuit) protocol for easy integration with your Arduino, reducing required wiring and simplifying connections.
  • ğ”ğ¬ğžğ«-ğ…ğ«ğ¢ğžğ§ğğ¥ğ² 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥: Includes a 5-button keypad for user input and navigation, enabling interactive menus and user control in your project.
  • 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐜𝐭 & ğ•ğžğ«ğ¬ğšğ­ğ¢ğ¥ğž: The compact design facilitates integration into various projects, while the blue backlight enhances visibility in different lighting conditions.
  • 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲: Trust the reliable components and consistent performance associated with the UMTMedia brand for long-lasting, user-friendly projects.
  • ğ„ğ§ğ¡ğšğ§ğœğž 𝐘𝐨𝐮𝐫 ğğ«ğ¨ğ£ğžğœğ­ ğˆğ§ğ­ğžğ«ğŸğšğœğž: UMTMedia LCD Keypad Shield - Add a 16x2 character LCD display & 5-button keypad for user interaction and visual feedback in your Arduino projects!
  • ğ’ğžğšğ¦ğ¥ğžğ¬ğ¬ 𝐈𝟐𝐂 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧: Utilizes the I2C (Inter-Integrated Circuit) protocol for easy integration with your Arduino, reducing required wiring and simplifying connections.
  • ğ”ğ¬ğžğ«-ğ…ğ«ğ¢ğžğ§ğğ¥ğ² 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥: Includes a 5-button keypad for user input and navigation, enabling interactive menus and user control in your project.
  • 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐜𝐭 & ğ•ğžğ«ğ¬ğšğ­ğ¢ğ¥ğž: The compact design facilitates integration into various projects, while the blue backlight enhances visibility in different lighting conditions.
  • 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲: Trust the reliable components and consistent performance associated with the UMTMedia brand for long-lasting, user-friendly projects.
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.