£12.95
ğ’ğ®ğ©ğžğ«ğœğ¡ğšğ«ğ ğžğ 𝐏𝐨𝐰𝐞𝐫: ESP32-WROOM-32 Core - Experience superior processing muscle compared to ESP8266 for demanding projects. ğ–ğ¢ğ«ğžğ¥ğžğ¬ğ¬ ğ…ğ«ğžğžğğ¨ğ¦: Dual WiFi & Bluetooth 4.2 - Build connected devices that interact with anything...
ğ’ğ®ğ©ğžğ«ğœğ¡ğšğ«ğ ğžğ 𝐏𝐨𝐰𝐞𝐫: ESP32-WROOM-32 Core - Experience superior processing muscle compared to ESP8266 for demanding projects. ğ–ğ¢ğ«ğžğ¥ğžğ¬ğ¬ ğ…ğ«ğžğžğğ¨ğ¦: Dual WiFi & Bluetooth 4.2 - Build connected devices that interact with anything...

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

Availability: 99 In Stock
Categories: Hot
  • ğ’ğ®ğ©ğžğ«ğœğ¡ğšğ«ğ ğžğ 𝐏𝐨𝐰𝐞𝐫: ESP32-WROOM-32 Core - Experience superior processing muscle compared to ESP8266 for demanding projects.
  • ğ–ğ¢ğ«ğžğ¥ğžğ¬ğ¬ ğ…ğ«ğžğžğğ¨ğ¦: Dual WiFi & Bluetooth 4.2 - Build connected devices that interact with anything & everything!
  • ğ„ğŸğŸğ¨ğ«ğ­ğ¥ğžğ¬ğ¬ ğ‚ğ¨ğ§ğ§ğžğœğ­ğ¢ğ¯ğ¢ğ­ğ²: USB-C Port - Streamlined programming & power supply with the universal USB-C standard.
  • 𝐈/𝐎 𝐄𝐱𝐩𝐚𝐧𝐬𝐢𝐨𝐧: 14 Digital Pins & More - Connect sensors, actuators, displays - unleash your project's potential.
  • 𝐅𝐚𝐦𝐢𝐥𝐢𝐚𝐫 & ğ“ğ«ğ®ğ¬ğ­ğžğ: Arduino IDE & UMTMedia Quality - Jumpstart development with intuitive software & reliable performance.
  • ğ’ğ®ğ©ğžğ«ğœğ¡ğšğ«ğ ğžğ 𝐏𝐨𝐰𝐞𝐫: ESP32-WROOM-32 Core - Experience superior processing muscle compared to ESP8266 for demanding projects.
  • ğ–ğ¢ğ«ğžğ¥ğžğ¬ğ¬ ğ…ğ«ğžğžğğ¨ğ¦: Dual WiFi & Bluetooth 4.2 - Build connected devices that interact with anything & everything!
  • ğ„ğŸğŸğ¨ğ«ğ­ğ¥ğžğ¬ğ¬ ğ‚ğ¨ğ§ğ§ğžğœğ­ğ¢ğ¯ğ¢ğ­ğ²: USB-C Port - Streamlined programming & power supply with the universal USB-C standard.
  • 𝐈/𝐎 𝐄𝐱𝐩𝐚𝐧𝐬𝐢𝐨𝐧: 14 Digital Pins & More - Connect sensors, actuators, displays - unleash your project's potential.
  • 𝐅𝐚𝐦𝐢𝐥𝐢𝐚𝐫 & ğ“ğ«ğ®ğ¬ğ­ğžğ: Arduino IDE & UMTMedia Quality - Jumpstart development with intuitive software & reliable performance.
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.