£6.95
ğ„ğ§ğ¡ğšğ§ğœğžğ 𝐃𝐢𝐬𝐩𝐥𝐚𝐲: Showcase more information with this 20x4 character blue LCD module. Perfect for Arduino, Raspberry Pi, ESP32 & ESP8266 projects (UK Stock). 𝐂𝐫𝐲𝐬𝐭𝐚𝐥 ğ‚ğ¥ğžğšğ« & 𝐁𝐚𝐜𝐤𝐥𝐢𝐭: Features a bright...
ğ„ğ§ğ¡ğšğ§ğœğžğ 𝐃𝐢𝐬𝐩𝐥𝐚𝐲: Showcase more information with this 20x4 character blue LCD module. Perfect for Arduino, Raspberry Pi, ESP32 & ESP8266 projects (UK Stock). 𝐂𝐫𝐲𝐬𝐭𝐚𝐥 ğ‚ğ¥ğžğšğ« & 𝐁𝐚𝐜𝐤𝐥𝐢𝐭: Features a bright...

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

Availability: 100 In Stock
Categories: ArduinoHotLCD's
  • ğ„ğ§ğ¡ğšğ§ğœğžğ 𝐃𝐢𝐬𝐩𝐥𝐚𝐲: Showcase more information with this 20x4 character blue LCD module. Perfect for Arduino, Raspberry Pi, ESP32 & ESP8266 projects (UK Stock).
  • 𝐂𝐫𝐲𝐬𝐭𝐚𝐥 ğ‚ğ¥ğžğšğ« & 𝐁𝐚𝐜𝐤𝐥𝐢𝐭: Features a bright blue backlight for optimal readability and displays 4 lines of 20 characters for detailed information.
  • ğ’ğ¢ğ¦ğ©ğ¥ğ¢ğŸğ¢ğžğ 𝐖𝐢𝐫𝐢𝐧𝐠: Utilizes the I2C (IIC) communication protocol, requiring only 4 wires for connection to your microcontroller.
  • 𝐁𝐫𝐨𝐚𝐝 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐭𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐲: Works seamlessly with popular development boards like Arduino, Raspberry Pi, ESP32, and ESP8266.
  • 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲: Trust the reliable components and consistent performance associated with the UMTMedia brand.
  • ğ„ğ§ğ¡ğšğ§ğœğžğ 𝐃𝐢𝐬𝐩𝐥𝐚𝐲: Showcase more information with this 20x4 character blue LCD module. Perfect for Arduino, Raspberry Pi, ESP32 & ESP8266 projects (UK Stock).
  • 𝐂𝐫𝐲𝐬𝐭𝐚𝐥 ğ‚ğ¥ğžğšğ« & 𝐁𝐚𝐜𝐤𝐥𝐢𝐭: Features a bright blue backlight for optimal readability and displays 4 lines of 20 characters for detailed information.
  • ğ’ğ¢ğ¦ğ©ğ¥ğ¢ğŸğ¢ğžğ 𝐖𝐢𝐫𝐢𝐧𝐠: Utilizes the I2C (IIC) communication protocol, requiring only 4 wires for connection to your microcontroller.
  • 𝐁𝐫𝐨𝐚𝐝 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐭𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐲: Works seamlessly with popular development boards like Arduino, Raspberry Pi, ESP32, and ESP8266.
  • 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲: Trust the reliable components and consistent performance associated with the UMTMedia brand.
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.