£11.95
ğ„ğ§ğ¡ğšğ§ğœğžğ 𝟑𝐃 𝐏𝐫𝐢𝐧𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥: Take command of your 3D printer with this UMTMedia 2004 LCD Controller. Ideal for Ramps 1.4 boards, it offers a user-friendly interface (UK Stock). 𝐒𝐃 𝐂𝐚𝐫𝐝...
ğ„ğ§ğ¡ğšğ§ğœğžğ 𝟑𝐃 𝐏𝐫𝐢𝐧𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥: Take command of your 3D printer with this UMTMedia 2004 LCD Controller. Ideal for Ramps 1.4 boards, it offers a user-friendly interface (UK Stock). 𝐒𝐃 𝐂𝐚𝐫𝐝...

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

Availability: 100 In Stock
Categories: ArduinoHotLCD's
  • ğ„ğ§ğ¡ğšğ§ğœğžğ 𝟑𝐃 𝐏𝐫𝐢𝐧𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥: Take command of your 3D printer with this UMTMedia 2004 LCD Controller. Ideal for Ramps 1.4 boards, it offers a user-friendly interface (UK Stock).
  • 𝐒𝐃 𝐂𝐚𝐫𝐝 𝐏𝐫𝐢𝐧𝐭𝐢𝐧𝐠 ğ…ğ«ğžğžğğ¨ğ¦: Print directly from an SD card without needing a computer connection. Load G-code files and initiate printing with ease.
  • ğ‚ğ¥ğžğšğ« 𝐕𝐢𝐬𝐮𝐚𝐥 ğ…ğžğžğğ›ğšğœğ¤: Features a 20-character x 4-line blue backlit LCD displaying vital printer information, print progress, and control options.
  • 𝐑𝐨𝐭𝐚𝐫𝐲 ğ„ğ§ğœğ¨ğğžğ« 𝐍𝐚𝐯𝐢𝐠𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧: Navigate menus, adjust settings, and initiate printing actions with the intuitive rotary encoder knob.
  • ğ‘ğžğ¥ğ¢ğšğ›ğ¢ğ¥ğ¢ğ­ğ²: Trust the consistent performance and quality components associated with the UMTMedia brand for your 3D printing needs.
  • ğ„ğ§ğ¡ğšğ§ğœğžğ 𝟑𝐃 𝐏𝐫𝐢𝐧𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥: Take command of your 3D printer with this UMTMedia 2004 LCD Controller. Ideal for Ramps 1.4 boards, it offers a user-friendly interface (UK Stock).
  • 𝐒𝐃 𝐂𝐚𝐫𝐝 𝐏𝐫𝐢𝐧𝐭𝐢𝐧𝐠 ğ…ğ«ğžğžğğ¨ğ¦: Print directly from an SD card without needing a computer connection. Load G-code files and initiate printing with ease.
  • ğ‚ğ¥ğžğšğ« 𝐕𝐢𝐬𝐮𝐚𝐥 ğ…ğžğžğğ›ğšğœğ¤: Features a 20-character x 4-line blue backlit LCD displaying vital printer information, print progress, and control options.
  • 𝐑𝐨𝐭𝐚𝐫𝐲 ğ„ğ§ğœğ¨ğğžğ« 𝐍𝐚𝐯𝐢𝐠𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧: Navigate menus, adjust settings, and initiate printing actions with the intuitive rotary encoder knob.
  • ğ‘ğžğ¥ğ¢ğšğ›ğ¢ğ¥ğ¢ğ­ğ²: Trust the consistent performance and quality components associated with the UMTMedia brand for your 3D printing needs.
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.