£9.95
𝐁𝐮𝐥𝐤 𝐏𝐚𝐜𝐤 𝐨𝐟 ğŸğŸŽ ğ’ğžğ§ğ¬ğ¨ğ«ğ¬: Stock up for your projects! UMTMedia 20-Pack IR Obstacle Avoidance Sensors - Ideal for Arduino, Raspberry Pi, smart cars, and robots. ğŽğ›ğ¬ğ­ğšğœğ¥ğž ğƒğžğ­ğžğœğ­ğ¢ğ¨ğ§: Integrate object...
𝐁𝐮𝐥𝐤 𝐏𝐚𝐜𝐤 𝐨𝐟 ğŸğŸŽ ğ’ğžğ§ğ¬ğ¨ğ«ğ¬: Stock up for your projects! UMTMedia 20-Pack IR Obstacle Avoidance Sensors - Ideal for Arduino, Raspberry Pi, smart cars, and robots. ğŽğ›ğ¬ğ­ğšğœğ¥ğž ğƒğžğ­ğžğœğ­ğ¢ğ¨ğ§: Integrate object...

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

Availability: Out Of Stock
Categories: Hot
  • 𝐁𝐮𝐥𝐤 𝐏𝐚𝐜𝐤 𝐨𝐟 ğŸğŸŽ ğ’ğžğ§ğ¬ğ¨ğ«ğ¬: Stock up for your projects! UMTMedia 20-Pack IR Obstacle Avoidance Sensors - Ideal for Arduino, Raspberry Pi, smart cars, and robots.
  • ğŽğ›ğ¬ğ­ğšğœğ¥ğž ğƒğžğ­ğžğœğ­ğ¢ğ¨ğ§: Integrate object detection into your creations using infrared technology, allowing robots and projects to navigate environments and avoid obstacles.
  • ğ‘ğžğŸğ¥ğžğœğ­ğ¢ğ¯ğž 𝐚𝐧𝐝 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐜𝐭: Utilizes reflective infrared for obstacle detection and features a compact design for easy integration into various projects.
  • ğ–ğ¢ğğž 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐭𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐲: Works seamlessly with popular platforms like Arduino, Raspberry Pi, and suitable for smart car and robot applications.
  • 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲: Trust the reliable components and consistent performance associated with the UMTMedia brand for your project needs.
  • 𝐁𝐮𝐥𝐤 𝐏𝐚𝐜𝐤 𝐨𝐟 ğŸğŸŽ ğ’ğžğ§ğ¬ğ¨ğ«ğ¬: Stock up for your projects! UMTMedia 20-Pack IR Obstacle Avoidance Sensors - Ideal for Arduino, Raspberry Pi, smart cars, and robots.
  • ğŽğ›ğ¬ğ­ğšğœğ¥ğž ğƒğžğ­ğžğœğ­ğ¢ğ¨ğ§: Integrate object detection into your creations using infrared technology, allowing robots and projects to navigate environments and avoid obstacles.
  • ğ‘ğžğŸğ¥ğžğœğ­ğ¢ğ¯ğž 𝐚𝐧𝐝 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐜𝐭: Utilizes reflective infrared for obstacle detection and features a compact design for easy integration into various projects.
  • ğ–ğ¢ğğž 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐭𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐲: Works seamlessly with popular platforms like Arduino, Raspberry Pi, and suitable for smart car and robot applications.
  • 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲: Trust the reliable components and consistent performance associated with the UMTMedia brand for your project needs.
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.