£7.95
ğ‚ğ¨ğ¦ğ©ğ«ğžğ¡ğžğ§ğ¬ğ¢ğ¯ğž 𝐂𝐫𝐢𝐦𝐩 ğ“ğžğ«ğ¦ğ¢ğ§ğšğ¥ ğ€ğ¬ğ¬ğ¨ğ«ğ­ğ¦ğžğ§ğ­: This UMTMedia kit provides a one-stop solution for electrical connections! Featuring 280pcs of spade, bullet, butt, fork, and ring terminals, you'll have the perfect connector for...
ğ‚ğ¨ğ¦ğ©ğ«ğžğ¡ğžğ§ğ¬ğ¢ğ¯ğž 𝐂𝐫𝐢𝐦𝐩 ğ“ğžğ«ğ¦ğ¢ğ§ğšğ¥ ğ€ğ¬ğ¬ğ¨ğ«ğ­ğ¦ğžğ§ğ­: This UMTMedia kit provides a one-stop solution for electrical connections! Featuring 280pcs of spade, bullet, butt, fork, and ring terminals, you'll have the perfect connector for...

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

Availability: 100 In Stock
Categories: Hot
  • ğ‚ğ¨ğ¦ğ©ğ«ğžğ¡ğžğ§ğ¬ğ¢ğ¯ğž 𝐂𝐫𝐢𝐦𝐩 ğ“ğžğ«ğ¦ğ¢ğ§ğšğ¥ ğ€ğ¬ğ¬ğ¨ğ«ğ­ğ¦ğžğ§ğ­: This UMTMedia kit provides a one-stop solution for electrical connections! Featuring 280pcs of spade, bullet, butt, fork, and ring terminals, you'll have the perfect connector for every wire size and application.
  • ğŒğ®ğ¥ğ­ğ¢ğ©ğ¥ğž ğ–ğ¢ğ«ğž ğ†ğšğ®ğ ğž 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐭𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐲: The kit caters to a wide range of wire sizes, typically from 22-16 AWG (exact size range may vary), ensuring compatibility with most common electrical projects.
  • 𝐄𝐚𝐬𝐲 𝐚𝐧𝐝 ğ’ğžğœğ®ğ«ğž ğ‚ğ¨ğ§ğ§ğžğœğ­ğ¢ğ¨ğ§ğ¬: Forget messy soldering! These crimp terminals offer a fast and reliable way to create secure connections with your wires, using a compatible crimping tool (not included).
  • 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐮𝐫-ğ‚ğ¨ğğžğ 𝐟𝐨𝐫 ğ‚ğ¨ğ§ğ¯ğžğ§ğ¢ğžğ§ğœğž: The terminals often come colour-coded to easily identify the appropriate size for your wire gauge, saving you time and frustration.
  • 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐜𝐭 ğ’ğ­ğ¨ğ«ğšğ ğž 𝐁𝐨𝐱: Keep your crimp terminals organized and readily accessible with the included storage box.
  • ğ‚ğ¨ğ¦ğ©ğ«ğžğ¡ğžğ§ğ¬ğ¢ğ¯ğž 𝐂𝐫𝐢𝐦𝐩 ğ“ğžğ«ğ¦ğ¢ğ§ğšğ¥ ğ€ğ¬ğ¬ğ¨ğ«ğ­ğ¦ğžğ§ğ­: This UMTMedia kit provides a one-stop solution for electrical connections! Featuring 280pcs of spade, bullet, butt, fork, and ring terminals, you'll have the perfect connector for every wire size and application.
  • ğŒğ®ğ¥ğ­ğ¢ğ©ğ¥ğž ğ–ğ¢ğ«ğž ğ†ğšğ®ğ ğž 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐭𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐲: The kit caters to a wide range of wire sizes, typically from 22-16 AWG (exact size range may vary), ensuring compatibility with most common electrical projects.
  • 𝐄𝐚𝐬𝐲 𝐚𝐧𝐝 ğ’ğžğœğ®ğ«ğž ğ‚ğ¨ğ§ğ§ğžğœğ­ğ¢ğ¨ğ§ğ¬: Forget messy soldering! These crimp terminals offer a fast and reliable way to create secure connections with your wires, using a compatible crimping tool (not included).
  • 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐮𝐫-ğ‚ğ¨ğğžğ 𝐟𝐨𝐫 ğ‚ğ¨ğ§ğ¯ğžğ§ğ¢ğžğ§ğœğž: The terminals often come colour-coded to easily identify the appropriate size for your wire gauge, saving you time and frustration.
  • 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐜𝐭 ğ’ğ­ğ¨ğ«ğšğ ğž 𝐁𝐨𝐱: Keep your crimp terminals organized and readily accessible with the included storage box.
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.