£6.45
ğ„ğ±ğ­ğžğ§ğğžğ ğ‘ğšğ§ğ ğž & 𝐒𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐒𝐢𝐠𝐧𝐚𝐥: Achieve reliable wireless communication with up to 1100m range (line-of-sight) thanks to the integrated PA (Power Amplifier) and LNA (Low Noise Amplifier). 𝟐.𝟒𝐆𝐇𝐳 ğ…ğ«ğžğªğ®ğžğ§ğœğ² 𝐁𝐚𝐧𝐝:...
ğ„ğ±ğ­ğžğ§ğğžğ ğ‘ğšğ§ğ ğž & 𝐒𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐒𝐢𝐠𝐧𝐚𝐥: Achieve reliable wireless communication with up to 1100m range (line-of-sight) thanks to the integrated PA (Power Amplifier) and LNA (Low Noise Amplifier). 𝟐.𝟒𝐆𝐇𝐳 ğ…ğ«ğžğªğ®ğžğ§ğœğ² 𝐁𝐚𝐧𝐝:...

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

Availability: 100 In Stock
Categories: Hot
  • ğ„ğ±ğ­ğžğ§ğğžğ ğ‘ğšğ§ğ ğž & 𝐒𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐒𝐢𝐠𝐧𝐚𝐥: Achieve reliable wireless communication with up to 1100m range (line-of-sight) thanks to the integrated PA (Power Amplifier) and LNA (Low Noise Amplifier).
  • 𝟐.𝟒𝐆𝐇𝐳 ğ…ğ«ğžğªğ®ğžğ§ğœğ² 𝐁𝐚𝐧𝐝: Operates in the common 2.4GHz frequency band, simplifying integration with existing wireless projects and reducing interference concerns.
  • ğ‚ğ¨ğ¦ğ©ğšğ­ğ¢ğ›ğ¥ğž 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐀𝐫𝐝𝐮𝐢𝐧𝐨 & ğ‘ğšğ¬ğ©ğ›ğžğ«ğ«ğ² 𝐏𝐢: Designed for seamless integration with popular development platforms like Arduino and Raspberry Pi.
  • 𝟐-𝐏𝐚𝐜𝐤 & 𝐒𝐌𝐀 ğ€ğ§ğ­ğžğ§ğ§ğš ğ¢ğ§ğœğ¥ğ®ğğžğ: Includes two transceiver modules and two SMA antennas for immediate use in your projects.
  • 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲: Trust the reliable components and consistent performance associated with the UMTMedia brand for your wireless projects.
  • ğ„ğ±ğ­ğžğ§ğğžğ ğ‘ğšğ§ğ ğž & 𝐒𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐒𝐢𝐠𝐧𝐚𝐥: Achieve reliable wireless communication with up to 1100m range (line-of-sight) thanks to the integrated PA (Power Amplifier) and LNA (Low Noise Amplifier).
  • 𝟐.𝟒𝐆𝐇𝐳 ğ…ğ«ğžğªğ®ğžğ§ğœğ² 𝐁𝐚𝐧𝐝: Operates in the common 2.4GHz frequency band, simplifying integration with existing wireless projects and reducing interference concerns.
  • ğ‚ğ¨ğ¦ğ©ğšğ­ğ¢ğ›ğ¥ğž 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐀𝐫𝐝𝐮𝐢𝐧𝐨 & ğ‘ğšğ¬ğ©ğ›ğžğ«ğ«ğ² 𝐏𝐢: Designed for seamless integration with popular development platforms like Arduino and Raspberry Pi.
  • 𝟐-𝐏𝐚𝐜𝐤 & 𝐒𝐌𝐀 ğ€ğ§ğ­ğžğ§ğ§ğš ğ¢ğ§ğœğ¥ğ®ğğžğ: Includes two transceiver modules and two SMA antennas for immediate use in your projects.
  • 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲: Trust the reliable components and consistent performance associated with the UMTMedia brand for your wireless projects.
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.