£6.80
ğƒğ¨ğ®ğ›ğ¥ğž 𝐔𝐩 𝐨𝐧 ğğ«ğžğœğ¢ğ¬ğ¢ğ¨ğ§: 2x UMTMedia CNC Shield V3 with A4988 drivers - Control 3 stepper motors & build your own 3D printer, engraver, or CNC machine! ğ„ğŸğŸğ¨ğ«ğ­ğ¥ğžğ¬ğ¬ 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥: Connects...
ğƒğ¨ğ®ğ›ğ¥ğž 𝐔𝐩 𝐨𝐧 ğğ«ğžğœğ¢ğ¬ğ¢ğ¨ğ§: 2x UMTMedia CNC Shield V3 with A4988 drivers - Control 3 stepper motors & build your own 3D printer, engraver, or CNC machine! ğ„ğŸğŸğ¨ğ«ğ­ğ¥ğžğ¬ğ¬ 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥: Connects...

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

Availability: 100 In Stock
Categories: Hot
  • ğƒğ¨ğ®ğ›ğ¥ğž 𝐔𝐩 𝐨𝐧 ğğ«ğžğœğ¢ğ¬ğ¢ğ¨ğ§: 2x UMTMedia CNC Shield V3 with A4988 drivers - Control 3 stepper motors & build your own 3D printer, engraver, or CNC machine!
  • ğ„ğŸğŸğ¨ğ«ğ­ğ¥ğžğ¬ğ¬ 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥: Connects directly to your Arduino Uno - No complex wiring, simplifies project setup.
  • ğ•ğžğ«ğ¬ğšğ­ğ¢ğ¥ğž 𝐅𝐮𝐧𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲: Drives up to 3 stepper motors with micro-stepping for precise control of movement in your creations.
  • ğ–ğ¢ğğž 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐭𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐲: Works seamlessly with GRBL firmware and various open-source software for easy programming and customization.
  • 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲: Trustworthy brand ensures durable construction and reliable components for long-lasting projects.
  • ğƒğ¨ğ®ğ›ğ¥ğž 𝐔𝐩 𝐨𝐧 ğğ«ğžğœğ¢ğ¬ğ¢ğ¨ğ§: 2x UMTMedia CNC Shield V3 with A4988 drivers - Control 3 stepper motors & build your own 3D printer, engraver, or CNC machine!
  • ğ„ğŸğŸğ¨ğ«ğ­ğ¥ğžğ¬ğ¬ 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥: Connects directly to your Arduino Uno - No complex wiring, simplifies project setup.
  • ğ•ğžğ«ğ¬ğšğ­ğ¢ğ¥ğž 𝐅𝐮𝐧𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲: Drives up to 3 stepper motors with micro-stepping for precise control of movement in your creations.
  • ğ–ğ¢ğğž 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐭𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐲: Works seamlessly with GRBL firmware and various open-source software for easy programming and customization.
  • 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲: Trustworthy brand ensures durable construction and reliable components for long-lasting projects.
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.