£6.65
ğ‘ğžğœğ¨ğ«ğ & 𝐏𝐥𝐚𝐲𝐛𝐚𝐜𝐤: Capture and play high-quality audio messages up to 10 seconds long with this 2-pack of UMTMedia ISD1820 sound recording and playback modules. 𝐀𝐫𝐝𝐮𝐢𝐧𝐨 & ğ‘ğšğ¬ğ©ğ›ğžğ«ğ«ğ² 𝐏𝐢 ğ…ğ«ğ¢ğžğ§ğğ¥ğ²:...
ğ‘ğžğœğ¨ğ«ğ & 𝐏𝐥𝐚𝐲𝐛𝐚𝐜𝐤: Capture and play high-quality audio messages up to 10 seconds long with this 2-pack of UMTMedia ISD1820 sound recording and playback modules. 𝐀𝐫𝐝𝐮𝐢𝐧𝐨 & ğ‘ğšğ¬ğ©ğ›ğžğ«ğ«ğ² 𝐏𝐢 ğ…ğ«ğ¢ğžğ§ğğ¥ğ²:...

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

Availability: Out Of Stock
Categories: Hot
  • ğ‘ğžğœğ¨ğ«ğ & 𝐏𝐥𝐚𝐲𝐛𝐚𝐜𝐤: Capture and play high-quality audio messages up to 10 seconds long with this 2-pack of UMTMedia ISD1820 sound recording and playback modules.
  • 𝐀𝐫𝐝𝐮𝐢𝐧𝐨 & ğ‘ğšğ¬ğ©ğ›ğžğ«ğ«ğ² 𝐏𝐢 ğ…ğ«ğ¢ğžğ§ğğ¥ğ²: Works seamlessly with Arduino and Raspberry Pi boards, ideal for integrating sound functionalities into various projects.
  • ğ‹ğ¨ğ®ğğ¬ğ©ğžğšğ¤ğžğ« ğˆğ§ğœğ¥ğ®ğğžğ: Each module comes with a pre-soldered 0.5W loudspeaker for immediate audio output, saving you setup time.
  • 𝐁𝐮𝐥𝐤 𝐏𝐚𝐜𝐤 (𝟐 ğŒğ¨ğğ®ğ¥ğžğ¬): Stock up on these versatile modules! This pack provides 2 ISD1820 modules, perfect for multiple projects or sharing.
  • 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲: Trust the reliable components and consistent performance of UMTMedia for long-lasting and dependable sound recording and playback experiences.
  • ğ‘ğžğœğ¨ğ«ğ & 𝐏𝐥𝐚𝐲𝐛𝐚𝐜𝐤: Capture and play high-quality audio messages up to 10 seconds long with this 2-pack of UMTMedia ISD1820 sound recording and playback modules.
  • 𝐀𝐫𝐝𝐮𝐢𝐧𝐨 & ğ‘ğšğ¬ğ©ğ›ğžğ«ğ«ğ² 𝐏𝐢 ğ…ğ«ğ¢ğžğ§ğğ¥ğ²: Works seamlessly with Arduino and Raspberry Pi boards, ideal for integrating sound functionalities into various projects.
  • ğ‹ğ¨ğ®ğğ¬ğ©ğžğšğ¤ğžğ« ğˆğ§ğœğ¥ğ®ğğžğ: Each module comes with a pre-soldered 0.5W loudspeaker for immediate audio output, saving you setup time.
  • 𝐁𝐮𝐥𝐤 𝐏𝐚𝐜𝐤 (𝟐 ğŒğ¨ğğ®ğ¥ğžğ¬): Stock up on these versatile modules! This pack provides 2 ISD1820 modules, perfect for multiple projects or sharing.
  • 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲: Trust the reliable components and consistent performance of UMTMedia for long-lasting and dependable sound recording and playback experiences.
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.