£8.65
ğŒğ¢ğ§ğ¢ğšğ­ğ®ğ«ğž 𝐏𝐨𝐰𝐞𝐫𝐡𝐨𝐮𝐬𝐞: Pack a punch with this 2-pack! UMTMedia Digispark Boards (ATtiny85) - Compact yet powerful for Arduino-compatible projects (UK Stock). 𝐌𝐢𝐜𝐫𝐨 𝐔𝐒𝐁 & 𝟓𝐕 𝐏𝐨𝐰𝐞𝐫: Conveniently powered via Micro...
ğŒğ¢ğ§ğ¢ğšğ­ğ®ğ«ğž 𝐏𝐨𝐰𝐞𝐫𝐡𝐨𝐮𝐬𝐞: Pack a punch with this 2-pack! UMTMedia Digispark Boards (ATtiny85) - Compact yet powerful for Arduino-compatible projects (UK Stock). 𝐌𝐢𝐜𝐫𝐨 𝐔𝐒𝐁 & 𝟓𝐕 𝐏𝐨𝐰𝐞𝐫: Conveniently powered via Micro...

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

Availability: 100 In Stock
Categories: Hot
  • ğŒğ¢ğ§ğ¢ğšğ­ğ®ğ«ğž 𝐏𝐨𝐰𝐞𝐫𝐡𝐨𝐮𝐬𝐞: Pack a punch with this 2-pack! UMTMedia Digispark Boards (ATtiny85) - Compact yet powerful for Arduino-compatible projects (UK Stock).
  • 𝐌𝐢𝐜𝐫𝐨 𝐔𝐒𝐁 & 𝟓𝐕 𝐏𝐨𝐰𝐞𝐫: Conveniently powered via Micro USB and operates on a common 5V supply, simplifying project setup.
  • 𝐈𝟐𝐂/𝐒𝐏𝐈 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧: Offers versatile connectivity through I2C (IIC) and SPI interfaces, allowing connection to various sensors and devices.
  • 𝐀𝐫𝐝𝐮𝐢𝐧𝐨 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐭𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐲: Seamlessly integrates with the Arduino IDE for programming and development, leveraging familiar coding practices.
  • 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲: Trust the reliable components and consistent performance associated with the UMTMedia brand for your project needs.
  • ğŒğ¢ğ§ğ¢ğšğ­ğ®ğ«ğž 𝐏𝐨𝐰𝐞𝐫𝐡𝐨𝐮𝐬𝐞: Pack a punch with this 2-pack! UMTMedia Digispark Boards (ATtiny85) - Compact yet powerful for Arduino-compatible projects (UK Stock).
  • 𝐌𝐢𝐜𝐫𝐨 𝐔𝐒𝐁 & 𝟓𝐕 𝐏𝐨𝐰𝐞𝐫: Conveniently powered via Micro USB and operates on a common 5V supply, simplifying project setup.
  • 𝐈𝟐𝐂/𝐒𝐏𝐈 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧: Offers versatile connectivity through I2C (IIC) and SPI interfaces, allowing connection to various sensors and devices.
  • 𝐀𝐫𝐝𝐮𝐢𝐧𝐨 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐭𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐲: Seamlessly integrates with the Arduino IDE for programming and development, leveraging familiar coding practices.
  • 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲: Trust the reliable components and consistent performance associated with the UMTMedia brand for your project needs.
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.