£3.95
ğƒğ¨ğ®ğ›ğ¥ğž 𝐔𝐩 𝐨𝐧 ğğ«ğžğœğ¢ğ¬ğ¢ğ¨ğ§: 2x UMTMedia NTC 10K Sensors - Monitor & measure temperatures accurately in 2 locations simultaneously! ğ‘ğžğ¥ğ¢ğšğ›ğ¥ğž 𝐢𝐧 𝐀𝐧𝐲 ğ–ğžğšğ­ğ¡ğžğ«: Waterproof probes (IP67) withstand harsh environments, perfect...
ğƒğ¨ğ®ğ›ğ¥ğž 𝐔𝐩 𝐨𝐧 ğğ«ğžğœğ¢ğ¬ğ¢ğ¨ğ§: 2x UMTMedia NTC 10K Sensors - Monitor & measure temperatures accurately in 2 locations simultaneously! ğ‘ğžğ¥ğ¢ğšğ›ğ¥ğž 𝐢𝐧 𝐀𝐧𝐲 ğ–ğžğšğ­ğ¡ğžğ«: Waterproof probes (IP67) withstand harsh environments, perfect...

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

Availability: 100 In Stock
Categories: Hot
  • ğƒğ¨ğ®ğ›ğ¥ğž 𝐔𝐩 𝐨𝐧 ğğ«ğžğœğ¢ğ¬ğ¢ğ¨ğ§: 2x UMTMedia NTC 10K Sensors - Monitor & measure temperatures accurately in 2 locations simultaneously!
  • ğ‘ğžğ¥ğ¢ğšğ›ğ¥ğž 𝐢𝐧 𝐀𝐧𝐲 ğ–ğžğšğ­ğ¡ğžğ«: Waterproof probes (IP67) withstand harsh environments, perfect for outdoor & indoor projects.
  • ğ–ğ¢ğğž ğ‘ğšğ§ğ ğž 𝐀𝐜𝐜𝐮𝐫𝐚𝐜𝐲: Track temperatures from -20°C to 105°C (-4°F to 221°F) with ±1% accuracy for diverse applications.
  • ğ…ğ¥ğžğ±ğ¢ğ›ğ¥ğž & ğ‚ğ¨ğ§ğ¯ğžğ§ğ¢ğžğ§ğ­: 1m cable length offers ample reach, and digital/analog outputs simplify integration with microcontrollers.
  • 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲: Trustworthy brand ensures durable construction & reliable performance for long-lasting projects.
  • ğƒğ¨ğ®ğ›ğ¥ğž 𝐔𝐩 𝐨𝐧 ğğ«ğžğœğ¢ğ¬ğ¢ğ¨ğ§: 2x UMTMedia NTC 10K Sensors - Monitor & measure temperatures accurately in 2 locations simultaneously!
  • ğ‘ğžğ¥ğ¢ğšğ›ğ¥ğž 𝐢𝐧 𝐀𝐧𝐲 ğ–ğžğšğ­ğ¡ğžğ«: Waterproof probes (IP67) withstand harsh environments, perfect for outdoor & indoor projects.
  • ğ–ğ¢ğğž ğ‘ğšğ§ğ ğž 𝐀𝐜𝐜𝐮𝐫𝐚𝐜𝐲: Track temperatures from -20°C to 105°C (-4°F to 221°F) with ±1% accuracy for diverse applications.
  • ğ…ğ¥ğžğ±ğ¢ğ›ğ¥ğž & ğ‚ğ¨ğ§ğ¯ğžğ§ğ¢ğžğ§ğ­: 1m cable length offers ample reach, and digital/analog outputs simplify integration with microcontrollers.
  • 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲: Trustworthy brand ensures durable construction & reliable performance for long-lasting projects.
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.