£8.75
𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥 𝐔𝐩 𝐭𝐨 𝟑𝟐 ğ’ğžğ«ğ¯ğ¨ğ¬: Drive a multitude of servos with ease! This 2-pack of UMTMedia PCA9685 Modules allows control of 16 servos per module, totalling 32 servos with both...
𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥 𝐔𝐩 𝐭𝐨 𝟑𝟐 ğ’ğžğ«ğ¯ğ¨ğ¬: Drive a multitude of servos with ease! This 2-pack of UMTMedia PCA9685 Modules allows control of 16 servos per module, totalling 32 servos with both...

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

Availability: 100 In Stock
Categories: Hot
  • 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥 𝐔𝐩 𝐭𝐨 𝟑𝟐 ğ’ğžğ«ğ¯ğ¨ğ¬: Drive a multitude of servos with ease! This 2-pack of UMTMedia PCA9685 Modules allows control of 16 servos per module, totalling 32 servos with both included (UK Stock).
  • 𝐈𝟐𝐂 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧: Simplify wiring with the I2C protocol, requiring only 2 wires for connection to your microcontroller, minimizing wiring complexity.
  • 𝟏𝟐-𝐁𝐢𝐭 ğ‘ğžğ¬ğ¨ğ¥ğ®ğ­ğ¢ğ¨ğ§: Achieve precise servo control with 12-bit PWM (Pulse Width Modulation) for smooth and accurate movements.
  • ğ–ğ¢ğğž 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐭𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐲: Works seamlessly with popular development boards like Arduino, Raspberry Pi, and Robotics platforms.
  • 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲: Trust the reliable components and consistent performance of UMTMedia for controlling your servos with confidence.
  • 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥 𝐔𝐩 𝐭𝐨 𝟑𝟐 ğ’ğžğ«ğ¯ğ¨ğ¬: Drive a multitude of servos with ease! This 2-pack of UMTMedia PCA9685 Modules allows control of 16 servos per module, totalling 32 servos with both included (UK Stock).
  • 𝐈𝟐𝐂 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧: Simplify wiring with the I2C protocol, requiring only 2 wires for connection to your microcontroller, minimizing wiring complexity.
  • 𝟏𝟐-𝐁𝐢𝐭 ğ‘ğžğ¬ğ¨ğ¥ğ®ğ­ğ¢ğ¨ğ§: Achieve precise servo control with 12-bit PWM (Pulse Width Modulation) for smooth and accurate movements.
  • ğ–ğ¢ğğž 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐭𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐲: Works seamlessly with popular development boards like Arduino, Raspberry Pi, and Robotics platforms.
  • 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲: Trust the reliable components and consistent performance of UMTMedia for controlling your servos with confidence.
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.