£0.00
𝟐𝐱 ğ‚ğ¨ğ§ğ¯ğžğ«ğ­ğžğ« ğŒğ¨ğğ®ğ¥ğžğ¬ & 𝐃𝐮𝐩𝐨𝐧𝐭 ğ‚ğšğ›ğ¥ğžğ¬: Includes 2 USB to TTL CP2102 modules and dupont jumper cables for connecting to Arduino, Raspberry Pi, and other microcontrollers (UK plug). ğ‘ğžğ¥ğ¢ğšğ›ğ¥ğž 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧:...
𝟐𝐱 ğ‚ğ¨ğ§ğ¯ğžğ«ğ­ğžğ« ğŒğ¨ğğ®ğ¥ğžğ¬ & 𝐃𝐮𝐩𝐨𝐧𝐭 ğ‚ğšğ›ğ¥ğžğ¬: Includes 2 USB to TTL CP2102 modules and dupont jumper cables for connecting to Arduino, Raspberry Pi, and other microcontrollers (UK plug). ğ‘ğžğ¥ğ¢ğšğ›ğ¥ğž 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧:...

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

Availability: Many In Stock
Categories: Hot
  • 𝟐𝐱 ğ‚ğ¨ğ§ğ¯ğžğ«ğ­ğžğ« ğŒğ¨ğğ®ğ¥ğžğ¬ & 𝐃𝐮𝐩𝐨𝐧𝐭 ğ‚ğšğ›ğ¥ğžğ¬: Includes 2 USB to TTL CP2102 modules and dupont jumper cables for connecting to Arduino, Raspberry Pi, and other microcontrollers (UK plug).
  • ğ‘ğžğ¥ğ¢ğšğ›ğ¥ğž 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧: Bridge the gap between your computer and microcontrollers with stable and efficient USB to TTL serial communication.
  • ğ–ğ¢ğğž 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐭𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐲: Works with various microcontrollers and development boards thanks to 3.3V & 5V voltage support.
  • 𝐄𝐚𝐬𝐲 𝐭𝐨 ğ”ğ¬ğž: Simple setup with included jumper cables and drivers readily available for Windows, macOS, and Linux.
  • 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲: Trust the reliable components and consistent performance for your next Arduino, Raspberry Pi, or other microcontroller project.
  • 𝟐𝐱 ğ‚ğ¨ğ§ğ¯ğžğ«ğ­ğžğ« ğŒğ¨ğğ®ğ¥ğžğ¬ & 𝐃𝐮𝐩𝐨𝐧𝐭 ğ‚ğšğ›ğ¥ğžğ¬: Includes 2 USB to TTL CP2102 modules and dupont jumper cables for connecting to Arduino, Raspberry Pi, and other microcontrollers (UK plug).
  • ğ‘ğžğ¥ğ¢ğšğ›ğ¥ğž 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧: Bridge the gap between your computer and microcontrollers with stable and efficient USB to TTL serial communication.
  • ğ–ğ¢ğğž 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐭𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐲: Works with various microcontrollers and development boards thanks to 3.3V & 5V voltage support.
  • 𝐄𝐚𝐬𝐲 𝐭𝐨 ğ”ğ¬ğž: Simple setup with included jumper cables and drivers readily available for Windows, macOS, and Linux.
  • 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲: Trust the reliable components and consistent performance for your next Arduino, Raspberry Pi, or other microcontroller project.
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.