£9.95
𝐕𝐢𝐛𝐫𝐚𝐧𝐭 & ğŽğ«ğ ğšğ§ğ¢ğ³ğžğ: Elevate your projects with 3m of 40-color rainbow ribbon cable (1.27mm pitch), enhancing clarity and organization. 𝐄𝐚𝐬𝐲 ğ‚ğ¨ğ§ğ§ğžğœğ­ğ¢ğ¨ğ§ğ¬: Seamlessly integrate with 2.54mm pin headers & standard connectors...
𝐕𝐢𝐛𝐫𝐚𝐧𝐭 & ğŽğ«ğ ğšğ§ğ¢ğ³ğžğ: Elevate your projects with 3m of 40-color rainbow ribbon cable (1.27mm pitch), enhancing clarity and organization. 𝐄𝐚𝐬𝐲 ğ‚ğ¨ğ§ğ§ğžğœğ­ğ¢ğ¨ğ§ğ¬: Seamlessly integrate with 2.54mm pin headers & standard connectors...

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

Availability: Out Of Stock
Categories: Hot
  • 𝐕𝐢𝐛𝐫𝐚𝐧𝐭 & ğŽğ«ğ ğšğ§ğ¢ğ³ğžğ: Elevate your projects with 3m of 40-color rainbow ribbon cable (1.27mm pitch), enhancing clarity and organization.
  • 𝐄𝐚𝐬𝐲 ğ‚ğ¨ğ§ğ§ğžğœğ­ğ¢ğ¨ğ§ğ¬: Seamlessly integrate with 2.54mm pin headers & standard connectors thanks to IDC flat Dupont connectors.
  • ğ…ğ¥ğžğ±ğ¢ğ›ğ¥ğž & 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐜𝐭: Enjoy hassle-free routing with the flat design, saving space in tight builds and prototypes.
  • ğ‘ğžğ¥ğ¢ğšğ›ğ¥ğž ğğžğ«ğŸğ¨ğ«ğ¦ğšğ§ğœğž: 28AWG wire gauge and UMTMedia quality ensure dependable connections and long-lasting use.
  • ğ‚ğ«ğžğšğ­ğ¢ğ¯ğž ğ…ğ«ğžğžğğ¨ğ¦: Unlock diverse applications – ideal for Arduino, PCBs, Raspberry Pi, and more!
  • 𝐕𝐢𝐛𝐫𝐚𝐧𝐭 & ğŽğ«ğ ğšğ§ğ¢ğ³ğžğ: Elevate your projects with 3m of 40-color rainbow ribbon cable (1.27mm pitch), enhancing clarity and organization.
  • 𝐄𝐚𝐬𝐲 ğ‚ğ¨ğ§ğ§ğžğœğ­ğ¢ğ¨ğ§ğ¬: Seamlessly integrate with 2.54mm pin headers & standard connectors thanks to IDC flat Dupont connectors.
  • ğ…ğ¥ğžğ±ğ¢ğ›ğ¥ğž & 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐜𝐭: Enjoy hassle-free routing with the flat design, saving space in tight builds and prototypes.
  • ğ‘ğžğ¥ğ¢ğšğ›ğ¥ğž ğğžğ«ğŸğ¨ğ«ğ¦ğšğ§ğœğž: 28AWG wire gauge and UMTMedia quality ensure dependable connections and long-lasting use.
  • ğ‚ğ«ğžğšğ­ğ¢ğ¯ğž ğ…ğ«ğžğžğğ¨ğ¦: Unlock diverse applications – ideal for Arduino, PCBs, Raspberry Pi, and more!
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.