£4.95
𝐄𝐱𝐩𝐚𝐧𝐝 ğ’ğ­ğ¨ğ«ğšğ ğž 𝐄𝐚𝐬𝐢𝐥𝐲 (𝟑 𝐏𝐚𝐜𝐤): UMTMedia Micro SD Reader Modules - Add microSD card functionality to 3 Arduino & Raspberry Pi projects simultaneously! 𝐒𝐏𝐈 ğˆğ§ğ­ğžğ«ğŸğšğœğž: Utilizes SPI communication for seamless...
𝐄𝐱𝐩𝐚𝐧𝐝 ğ’ğ­ğ¨ğ«ğšğ ğž 𝐄𝐚𝐬𝐢𝐥𝐲 (𝟑 𝐏𝐚𝐜𝐤): UMTMedia Micro SD Reader Modules - Add microSD card functionality to 3 Arduino & Raspberry Pi projects simultaneously! 𝐒𝐏𝐈 ğˆğ§ğ­ğžğ«ğŸğšğœğž: Utilizes SPI communication for seamless...

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

Availability: 100 In Stock
Categories: Hot
  • 𝐄𝐱𝐩𝐚𝐧𝐝 ğ’ğ­ğ¨ğ«ğšğ ğž 𝐄𝐚𝐬𝐢𝐥𝐲 (𝟑 𝐏𝐚𝐜𝐤): UMTMedia Micro SD Reader Modules - Add microSD card functionality to 3 Arduino & Raspberry Pi projects simultaneously!
  • 𝐒𝐏𝐈 ğˆğ§ğ­ğžğ«ğŸğšğœğž: Utilizes SPI communication for seamless integration with various microcontrollers, offering flexibility.
  • ğ–ğ¢ğğž 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐭𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐲: Works with both 3.3V and 5V logic levels, adapting to diverse project requirements.
  • 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐜𝐭 ğƒğžğ¬ğ¢ğ ğ§: Small footprint facilitates space-saving integration into various project builds.
  • 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲: Trustworthy brand known for reliable components & consistent performance for long-lasting projects.
  • 𝐄𝐱𝐩𝐚𝐧𝐝 ğ’ğ­ğ¨ğ«ğšğ ğž 𝐄𝐚𝐬𝐢𝐥𝐲 (𝟑 𝐏𝐚𝐜𝐤): UMTMedia Micro SD Reader Modules - Add microSD card functionality to 3 Arduino & Raspberry Pi projects simultaneously!
  • 𝐒𝐏𝐈 ğˆğ§ğ­ğžğ«ğŸğšğœğž: Utilizes SPI communication for seamless integration with various microcontrollers, offering flexibility.
  • ğ–ğ¢ğğž 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐭𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐲: Works with both 3.3V and 5V logic levels, adapting to diverse project requirements.
  • 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐜𝐭 ğƒğžğ¬ğ¢ğ ğ§: Small footprint facilitates space-saving integration into various project builds.
  • 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲: Trustworthy brand known for reliable components & consistent performance for long-lasting projects.
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.