£4.40
𝟑-𝐏𝐚𝐜𝐤 ğ•ğšğ¥ğ®ğž 𝐁𝐮𝐧𝐝𝐥𝐞: Craft with convenience! This UMTMedia pack features 3 individual black, closed-ended zippers, each measuring 12 inches (30cm) in length. Stock up on essential sewing notions for your...
𝟑-𝐏𝐚𝐜𝐤 ğ•ğšğ¥ğ®ğž 𝐁𝐮𝐧𝐝𝐥𝐞: Craft with convenience! This UMTMedia pack features 3 individual black, closed-ended zippers, each measuring 12 inches (30cm) in length. Stock up on essential sewing notions for your...

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

Availability: 100 In Stock
Categories: Hot
  • 𝟑-𝐏𝐚𝐜𝐤 ğ•ğšğ¥ğ®ğž 𝐁𝐮𝐧𝐝𝐥𝐞: Craft with convenience! This UMTMedia pack features 3 individual black, closed-ended zippers, each measuring 12 inches (30cm) in length. Stock up on essential sewing notions for your projects.
  • ğ‚ğ¨ğ§ğœğžğšğ¥ğžğ ğ‚ğ¥ğ¨ğ¬ğ®ğ«ğž: These zippers boast a closed-ended design, offering a clean and finished look when sewn into garments, bags, or other projects. The closure disappears seamlessly into the seam.
  • 𝐇𝐢𝐠𝐡-𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧: Made with durable nylon teeth and polyester fabric, these zippers ensure smooth operation and long-lasting performance.
  • ğ•ğžğ«ğ¬ğšğ­ğ¢ğ¥ğž 𝐀𝐩𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬: The 12-inch length makes these zippers ideal for a variety of sewing projects, including dresses, skirts, pouches, cushions, and more.
  • ğ”ğ¬ğžğ«-ğ…ğ«ğ¢ğžğ§ğğ¥ğ² ğƒğžğ¬ğ¢ğ ğ§: The zippers are easy to sew in with basic sewing skills, perfect for both beginners and experienced crafters.
  • 𝟑-𝐏𝐚𝐜𝐤 ğ•ğšğ¥ğ®ğž 𝐁𝐮𝐧𝐝𝐥𝐞: Craft with convenience! This UMTMedia pack features 3 individual black, closed-ended zippers, each measuring 12 inches (30cm) in length. Stock up on essential sewing notions for your projects.
  • ğ‚ğ¨ğ§ğœğžğšğ¥ğžğ ğ‚ğ¥ğ¨ğ¬ğ®ğ«ğž: These zippers boast a closed-ended design, offering a clean and finished look when sewn into garments, bags, or other projects. The closure disappears seamlessly into the seam.
  • 𝐇𝐢𝐠𝐡-𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧: Made with durable nylon teeth and polyester fabric, these zippers ensure smooth operation and long-lasting performance.
  • ğ•ğžğ«ğ¬ğšğ­ğ¢ğ¥ğž 𝐀𝐩𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬: The 12-inch length makes these zippers ideal for a variety of sewing projects, including dresses, skirts, pouches, cushions, and more.
  • ğ”ğ¬ğžğ«-ğ…ğ«ğ¢ğžğ§ğğ¥ğ² ğƒğžğ¬ğ¢ğ ğ§: The zippers are easy to sew in with basic sewing skills, perfect for both beginners and experienced crafters.
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.