£11.95
𝐖𝐢𝐅𝐢 & ğŒğ¢ğœğ«ğ¨ğœğ¨ğ§ğ­ğ«ğ¨ğ¥ğ¥ğžğ« ğ‚ğ¨ğ¦ğ›ğ¢ğ§ğžğ: UMTMedia board integrates ESP8266 WiFi module & CH340C chip - Build connected projects with ease! ğ„ğŸğŸğ¨ğ«ğ­ğ¥ğžğ¬ğ¬ 𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐦𝐢𝐧𝐠: USB Type-C port simplifies programming & power supply -...
𝐖𝐢𝐅𝐢 & ğŒğ¢ğœğ«ğ¨ğœğ¨ğ§ğ­ğ«ğ¨ğ¥ğ¥ğžğ« ğ‚ğ¨ğ¦ğ›ğ¢ğ§ğžğ: UMTMedia board integrates ESP8266 WiFi module & CH340C chip - Build connected projects with ease! ğ„ğŸğŸğ¨ğ«ğ­ğ¥ğžğ¬ğ¬ 𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐦𝐢𝐧𝐠: USB Type-C port simplifies programming & power supply -...

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

Availability: 99 In Stock
Categories: Hot
  • 𝐖𝐢𝐅𝐢 & ğŒğ¢ğœğ«ğ¨ğœğ¨ğ§ğ­ğ«ğ¨ğ¥ğ¥ğžğ« ğ‚ğ¨ğ¦ğ›ğ¢ğ§ğžğ: UMTMedia board integrates ESP8266 WiFi module & CH340C chip - Build connected projects with ease!
  • ğ„ğŸğŸğ¨ğ«ğ­ğ¥ğžğ¬ğ¬ 𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐦𝐢𝐧𝐠: USB Type-C port simplifies programming & power supply - Start coding faster with streamlined setup.
  • ğ•ğžğ«ğ¬ğšğ­ğ¢ğ¥ğž 𝐅𝐮𝐧𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲: Supports popular Arduino IDE & Lua scripting - Choose your preferred development environment.
  • ğğ¨ğ°ğžğ«ğŸğ®ğ¥ ğ‚ğ¨ğ§ğ§ğžğœğ­ğ¢ğ¯ğ¢ğ­ğ²: Built-in WiFi (2.4 GHz) enables internet connection & data transfer for diverse applications.
  • 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲: Trustworthy brand ensures durable components & reliable performance for long-lasting projects.
  • 𝐖𝐢𝐅𝐢 & ğŒğ¢ğœğ«ğ¨ğœğ¨ğ§ğ­ğ«ğ¨ğ¥ğ¥ğžğ« ğ‚ğ¨ğ¦ğ›ğ¢ğ§ğžğ: UMTMedia board integrates ESP8266 WiFi module & CH340C chip - Build connected projects with ease!
  • ğ„ğŸğŸğ¨ğ«ğ­ğ¥ğžğ¬ğ¬ 𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐦𝐢𝐧𝐠: USB Type-C port simplifies programming & power supply - Start coding faster with streamlined setup.
  • ğ•ğžğ«ğ¬ğšğ­ğ¢ğ¥ğž 𝐅𝐮𝐧𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲: Supports popular Arduino IDE & Lua scripting - Choose your preferred development environment.
  • ğğ¨ğ°ğžğ«ğŸğ®ğ¥ ğ‚ğ¨ğ§ğ§ğžğœğ­ğ¢ğ¯ğ¢ğ­ğ²: Built-in WiFi (2.4 GHz) enables internet connection & data transfer for diverse applications.
  • 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲: Trustworthy brand ensures durable components & reliable performance for long-lasting projects.
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.