£4.80
ğ‚ğ¨ğ§ğœğžğšğ¥ğžğ ğ‚ğ¥ğ¨ğ¬ğ®ğ«ğž 𝐟𝐨𝐫 ğğ«ğ¨ğŸğžğ¬ğ¬ğ¢ğ¨ğ§ğšğ¥ ğ…ğ¢ğ§ğ¢ğ¬ğ¡ğžğ¬: These UMTMedia white zippers feature a closed-ended design, ideal for creating clean and polished seams in garments, bags, and other sewing projects. The zipper glides...
ğ‚ğ¨ğ§ğœğžğšğ¥ğžğ ğ‚ğ¥ğ¨ğ¬ğ®ğ«ğž 𝐟𝐨𝐫 ğğ«ğ¨ğŸğžğ¬ğ¬ğ¢ğ¨ğ§ğšğ¥ ğ…ğ¢ğ§ğ¢ğ¬ğ¡ğžğ¬: These UMTMedia white zippers feature a closed-ended design, ideal for creating clean and polished seams in garments, bags, and other sewing projects. The zipper glides...

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

Availability: 100 In Stock
Categories: Hot
  • ğ‚ğ¨ğ§ğœğžğšğ¥ğžğ ğ‚ğ¥ğ¨ğ¬ğ®ğ«ğž 𝐟𝐨𝐫 ğğ«ğ¨ğŸğžğ¬ğ¬ğ¢ğ¨ğ§ğšğ¥ ğ…ğ¢ğ§ğ¢ğ¬ğ¡ğžğ¬: These UMTMedia white zippers feature a closed-ended design, ideal for creating clean and polished seams in garments, bags, and other sewing projects. The zipper glides smoothly hidden from view, adding a touch of elegance to your creations.
  • ğğžğ«ğŸğžğœğ­ ğ‹ğžğ§ğ ğ­ğ¡ 𝐟𝐨𝐫 ğƒğ¢ğ¯ğžğ«ğ¬ğž 𝐀𝐩𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬: At 20 inches (50cm) in length, these zippers offer great versatility. Use them for dress sleeves, skirt closures, cushion covers, or other projects requiring a medium-length zipper.
  • 𝐇𝐢𝐠𝐡-𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲 𝐍𝐲𝐥𝐨𝐧 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧: Made with durable nylon teeth and polyester fabric, these zippers are built to last. They resist wear and tear, ensuring smooth operation and a long lifespan for your projects.
  • 𝐁𝐞𝐠𝐢𝐧𝐧𝐞𝐫-ğ…ğ«ğ¢ğžğ§ğğ¥ğ² ğƒğžğ¬ğ¢ğ ğ§: The closed-end design simplifies zipper installation, making these zippers ideal for both seasoned sewers and those just starting out. No need to worry about fiddly zipper stops!
  • 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐮𝐫 𝐌𝐚𝐭𝐜𝐡𝐢𝐧𝐠 ğŒğšğğž 𝐄𝐚𝐬𝐲: The classic white colour seamlessly complements various fabrics and colour schemes, offering a versatile choice for your sewing projects.
  • ğ‚ğ¨ğ§ğœğžğšğ¥ğžğ ğ‚ğ¥ğ¨ğ¬ğ®ğ«ğž 𝐟𝐨𝐫 ğğ«ğ¨ğŸğžğ¬ğ¬ğ¢ğ¨ğ§ğšğ¥ ğ…ğ¢ğ§ğ¢ğ¬ğ¡ğžğ¬: These UMTMedia white zippers feature a closed-ended design, ideal for creating clean and polished seams in garments, bags, and other sewing projects. The zipper glides smoothly hidden from view, adding a touch of elegance to your creations.
  • ğğžğ«ğŸğžğœğ­ ğ‹ğžğ§ğ ğ­ğ¡ 𝐟𝐨𝐫 ğƒğ¢ğ¯ğžğ«ğ¬ğž 𝐀𝐩𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬: At 20 inches (50cm) in length, these zippers offer great versatility. Use them for dress sleeves, skirt closures, cushion covers, or other projects requiring a medium-length zipper.
  • 𝐇𝐢𝐠𝐡-𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲 𝐍𝐲𝐥𝐨𝐧 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧: Made with durable nylon teeth and polyester fabric, these zippers are built to last. They resist wear and tear, ensuring smooth operation and a long lifespan for your projects.
  • 𝐁𝐞𝐠𝐢𝐧𝐧𝐞𝐫-ğ…ğ«ğ¢ğžğ§ğğ¥ğ² ğƒğžğ¬ğ¢ğ ğ§: The closed-end design simplifies zipper installation, making these zippers ideal for both seasoned sewers and those just starting out. No need to worry about fiddly zipper stops!
  • 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐮𝐫 𝐌𝐚𝐭𝐜𝐡𝐢𝐧𝐠 ğŒğšğğž 𝐄𝐚𝐬𝐲: The classic white colour seamlessly complements various fabrics and colour schemes, offering a versatile choice for your sewing projects.
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.