£5.45
ğ’ğ¨ğ¥ğğžğ«ğ¥ğžğ¬ğ¬ 𝐏𝐨𝐰𝐞𝐫 𝐟𝐨𝐫 ğğ«ğ¨ğ£ğžğœğ­ğ¬: Simplify setup with this plug-and-play module, powering Arduino, Raspberry Pi & more on breadboards (MB-102 compatible). 𝐃𝐮𝐚𝐥 ğ•ğ¨ğ¥ğ­ğšğ ğž ğ‚ğ¡ğ¨ğ¢ğœğž: Select 3.3V or 5V output to seamlessly...
ğ’ğ¨ğ¥ğğžğ«ğ¥ğžğ¬ğ¬ 𝐏𝐨𝐰𝐞𝐫 𝐟𝐨𝐫 ğğ«ğ¨ğ£ğžğœğ­ğ¬: Simplify setup with this plug-and-play module, powering Arduino, Raspberry Pi & more on breadboards (MB-102 compatible). 𝐃𝐮𝐚𝐥 ğ•ğ¨ğ¥ğ­ğšğ ğž ğ‚ğ¡ğ¨ğ¢ğœğž: Select 3.3V or 5V output to seamlessly...

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

Availability: 100 In Stock
Categories: ArduinoBreadboardsHot
  • ğ’ğ¨ğ¥ğğžğ«ğ¥ğžğ¬ğ¬ 𝐏𝐨𝐰𝐞𝐫 𝐟𝐨𝐫 ğğ«ğ¨ğ£ğžğœğ­ğ¬: Simplify setup with this plug-and-play module, powering Arduino, Raspberry Pi & more on breadboards (MB-102 compatible).
  • 𝐃𝐮𝐚𝐥 ğ•ğ¨ğ¥ğ­ğšğ ğž ğ‚ğ¡ğ¨ğ¢ğœğž: Select 3.3V or 5V output to seamlessly match your electronics' needs, offering maximum compatibility.
  • ğ…ğ¥ğžğ±ğ¢ğ›ğ¥ğž 𝐏𝐨𝐰𝐞𝐫𝐢𝐧𝐠: Choose from DC 6.5-12V adapter or USB port for convenience in various settings, ensuring consistent power delivery.
  • 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐜𝐭 & ğğ¨ğ«ğ­ğšğ›ğ¥ğž: Space-saving design fits neatly on breadboards, making it ideal for portable projects and easy integration.
  • ğ„ğŸğŸğ¨ğ«ğ­ğ¥ğžğ¬ğ¬ & ğ‘ğžğ¥ğ¢ğšğ›ğ¥ğž: Forget soldering! High-quality components guarantee stable voltage output and dependable performance for any project.
  • ğ’ğ¨ğ¥ğğžğ«ğ¥ğžğ¬ğ¬ 𝐏𝐨𝐰𝐞𝐫 𝐟𝐨𝐫 ğğ«ğ¨ğ£ğžğœğ­ğ¬: Simplify setup with this plug-and-play module, powering Arduino, Raspberry Pi & more on breadboards (MB-102 compatible).
  • 𝐃𝐮𝐚𝐥 ğ•ğ¨ğ¥ğ­ğšğ ğž ğ‚ğ¡ğ¨ğ¢ğœğž: Select 3.3V or 5V output to seamlessly match your electronics' needs, offering maximum compatibility.
  • ğ…ğ¥ğžğ±ğ¢ğ›ğ¥ğž 𝐏𝐨𝐰𝐞𝐫𝐢𝐧𝐠: Choose from DC 6.5-12V adapter or USB port for convenience in various settings, ensuring consistent power delivery.
  • 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐜𝐭 & ğğ¨ğ«ğ­ğšğ›ğ¥ğž: Space-saving design fits neatly on breadboards, making it ideal for portable projects and easy integration.
  • ğ„ğŸğŸğ¨ğ«ğ­ğ¥ğžğ¬ğ¬ & ğ‘ğžğ¥ğ¢ğšğ›ğ¥ğž: Forget soldering! High-quality components guarantee stable voltage output and dependable performance for any project.
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.