£5.80
𝟑𝐱 ğ€ğœğœğ®ğ«ğšğ­ğž ğ’ğžğ§ğ¬ğ¨ğ«ğ¬: Enhance your projects with 3x UMTMedia DHT11 sensors - Measure humidity & temperature reliably for diverse applications! ğ–ğ¢ğğž ğ‘ğšğ§ğ ğž & 𝐇𝐢𝐠𝐡 𝐀𝐜𝐜𝐮𝐫𝐚𝐜𝐲: Track temperatures from 0-50°C &...
𝟑𝐱 ğ€ğœğœğ®ğ«ğšğ­ğž ğ’ğžğ§ğ¬ğ¨ğ«ğ¬: Enhance your projects with 3x UMTMedia DHT11 sensors - Measure humidity & temperature reliably for diverse applications! ğ–ğ¢ğğž ğ‘ğšğ§ğ ğž & 𝐇𝐢𝐠𝐡 𝐀𝐜𝐜𝐮𝐫𝐚𝐜𝐲: Track temperatures from 0-50°C &...

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

Availability: 100 In Stock
Categories: Hot
  • 𝟑𝐱 ğ€ğœğœğ®ğ«ğšğ­ğž ğ’ğžğ§ğ¬ğ¨ğ«ğ¬: Enhance your projects with 3x UMTMedia DHT11 sensors - Measure humidity & temperature reliably for diverse applications!
  • ğ–ğ¢ğğž ğ‘ğšğ§ğ ğž & 𝐇𝐢𝐠𝐡 𝐀𝐜𝐜𝐮𝐫𝐚𝐜𝐲: Track temperatures from 0-50°C & humidity from 20-90% with ±2°C & ±5% accuracy, ideal for precise sensing.
  • ğ•ğžğ«ğ¬ğšğ­ğ¢ğ¥ğž & 𝐄𝐚𝐬𝐲 𝐭𝐨 ğ”ğ¬ğž: Compatible with Arduino & Raspberry Pi, digital output simplifies integration. 3.3V-5V operation fits various projects.
  • 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐜𝐭 & ğƒğ®ğ«ğšğ›ğ¥ğž: Small size integrates easily, and durable construction ensures long-lasting performance.
  • 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲: Trustworthy brand guarantees reliable components & consistent performance for successful projects.
  • 𝟑𝐱 ğ€ğœğœğ®ğ«ğšğ­ğž ğ’ğžğ§ğ¬ğ¨ğ«ğ¬: Enhance your projects with 3x UMTMedia DHT11 sensors - Measure humidity & temperature reliably for diverse applications!
  • ğ–ğ¢ğğž ğ‘ğšğ§ğ ğž & 𝐇𝐢𝐠𝐡 𝐀𝐜𝐜𝐮𝐫𝐚𝐜𝐲: Track temperatures from 0-50°C & humidity from 20-90% with ±2°C & ±5% accuracy, ideal for precise sensing.
  • ğ•ğžğ«ğ¬ğšğ­ğ¢ğ¥ğž & 𝐄𝐚𝐬𝐲 𝐭𝐨 ğ”ğ¬ğž: Compatible with Arduino & Raspberry Pi, digital output simplifies integration. 3.3V-5V operation fits various projects.
  • 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐜𝐭 & ğƒğ®ğ«ğšğ›ğ¥ğž: Small size integrates easily, and durable construction ensures long-lasting performance.
  • 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲: Trustworthy brand guarantees reliable components & consistent performance for successful projects.
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.