£7.95
𝟑𝐱 ğğ«ğžğœğ¢ğ¬ğ¢ğ¨ğ§ ğ’ğžğ§ğ¬ğ¨ğ«ğ¬: UMTMedia DHT22/AM2302 modules - Monitor temperature & humidity with accurate readings in 3 locations! ğ‘ğžğ¥ğ¢ğšğ›ğ¥ğž ğğžğ«ğŸğ¨ğ«ğ¦ğšğ§ğœğž: ±2% RH humidity & ±0.5°C temperature accuracy - Trustworthy data for...
𝟑𝐱 ğğ«ğžğœğ¢ğ¬ğ¢ğ¨ğ§ ğ’ğžğ§ğ¬ğ¨ğ«ğ¬: UMTMedia DHT22/AM2302 modules - Monitor temperature & humidity with accurate readings in 3 locations! ğ‘ğžğ¥ğ¢ğšğ›ğ¥ğž ğğžğ«ğŸğ¨ğ«ğ¦ğšğ§ğœğž: ±2% RH humidity & ±0.5°C temperature accuracy - Trustworthy data for...

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

Availability: 99 In Stock
Categories: Hot
  • 𝟑𝐱 ğğ«ğžğœğ¢ğ¬ğ¢ğ¨ğ§ ğ’ğžğ§ğ¬ğ¨ğ«ğ¬: UMTMedia DHT22/AM2302 modules - Monitor temperature & humidity with accurate readings in 3 locations!
  • ğ‘ğžğ¥ğ¢ğšğ›ğ¥ğž ğğžğ«ğŸğ¨ğ«ğ¦ğšğ§ğœğž: ±2% RH humidity & ±0.5°C temperature accuracy - Trustworthy data for your Arduino & Raspberry Pi projects.
  • ğ–ğ¢ğğž ğŒğžğšğ¬ğ®ğ«ğžğ¦ğžğ§ğ­ ğ‘ğšğ§ğ ğž: Tracks temperatures from -40°C to 80°C & humidity from 0-100% RH - Suitable for diverse applications.
  • 𝐄𝐚𝐬𝐲 ğˆğ§ğ­ğžğ ğ«ğšğ­ğ¢ğ¨ğ§: Simple 4-pin connector & digital output interface - Seamless connection with microcontrollers.
  • 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲: Durable components & consistent performance ensure long-lasting & successful projects.
  • 𝟑𝐱 ğğ«ğžğœğ¢ğ¬ğ¢ğ¨ğ§ ğ’ğžğ§ğ¬ğ¨ğ«ğ¬: UMTMedia DHT22/AM2302 modules - Monitor temperature & humidity with accurate readings in 3 locations!
  • ğ‘ğžğ¥ğ¢ğšğ›ğ¥ğž ğğžğ«ğŸğ¨ğ«ğ¦ğšğ§ğœğž: ±2% RH humidity & ±0.5°C temperature accuracy - Trustworthy data for your Arduino & Raspberry Pi projects.
  • ğ–ğ¢ğğž ğŒğžğšğ¬ğ®ğ«ğžğ¦ğžğ§ğ­ ğ‘ğšğ§ğ ğž: Tracks temperatures from -40°C to 80°C & humidity from 0-100% RH - Suitable for diverse applications.
  • 𝐄𝐚𝐬𝐲 ğˆğ§ğ­ğžğ ğ«ğšğ­ğ¢ğ¨ğ§: Simple 4-pin connector & digital output interface - Seamless connection with microcontrollers.
  • 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲: Durable components & consistent performance ensure long-lasting & successful projects.
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.