£4.45
𝐇𝐢𝐠𝐡-ğğ«ğžğœğ¢ğ¬ğ¢ğ¨ğ§ ğ–ğžğ¢ğ ğ¡ğ¢ğ§ğ : This UMTMedia module utilizes a 24-bit A/D converter chip, ideal for projects requiring accurate weight or pressure measurements (perfect for Arduino, Raspberry Pi, and more - UK Stock)....
𝐇𝐢𝐠𝐡-ğğ«ğžğœğ¢ğ¬ğ¢ğ¨ğ§ ğ–ğžğ¢ğ ğ¡ğ¢ğ§ğ : This UMTMedia module utilizes a 24-bit A/D converter chip, ideal for projects requiring accurate weight or pressure measurements (perfect for Arduino, Raspberry Pi, and more - UK Stock)....

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

Availability: Out Of Stock
Categories: Hot
  • 𝐇𝐢𝐠𝐡-ğğ«ğžğœğ¢ğ¬ğ¢ğ¨ğ§ ğ–ğžğ¢ğ ğ¡ğ¢ğ§ğ : This UMTMedia module utilizes a 24-bit A/D converter chip, ideal for projects requiring accurate weight or pressure measurements (perfect for Arduino, Raspberry Pi, and more - UK Stock).
  • 𝐃𝐮𝐚𝐥-ğ‚ğ¡ğšğ§ğ§ğžğ¥ 𝐂𝐚𝐩𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐲: Features two analog input channels, allowing you to connect two load cells simultaneously, expanding your project's measurement possibilities.
  • ğğ«ğ¨ğ ğ«ğšğ¦ğ¦ğšğ›ğ¥ğž 𝐆𝐚𝐢𝐧: Boasts an integrated 128x programmable gain amplifier, enabling you to fine-tune sensitivity for various weight ranges in your projects.
  • ğ–ğ¢ğğž 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐭𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐲: Works seamlessly with popular microcontrollers like ARM, AVR, Arduino, and Raspberry Pi.
  • 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲: Trust the reliable components and consistent performance associated with the UMTMedia brand for your precision measurement projects.
  • 𝐇𝐢𝐠𝐡-ğğ«ğžğœğ¢ğ¬ğ¢ğ¨ğ§ ğ–ğžğ¢ğ ğ¡ğ¢ğ§ğ : This UMTMedia module utilizes a 24-bit A/D converter chip, ideal for projects requiring accurate weight or pressure measurements (perfect for Arduino, Raspberry Pi, and more - UK Stock).
  • 𝐃𝐮𝐚𝐥-ğ‚ğ¡ğšğ§ğ§ğžğ¥ 𝐂𝐚𝐩𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐲: Features two analog input channels, allowing you to connect two load cells simultaneously, expanding your project's measurement possibilities.
  • ğğ«ğ¨ğ ğ«ğšğ¦ğ¦ğšğ›ğ¥ğž 𝐆𝐚𝐢𝐧: Boasts an integrated 128x programmable gain amplifier, enabling you to fine-tune sensitivity for various weight ranges in your projects.
  • ğ–ğ¢ğğž 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐭𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐲: Works seamlessly with popular microcontrollers like ARM, AVR, Arduino, and Raspberry Pi.
  • 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲: Trust the reliable components and consistent performance associated with the UMTMedia brand for your precision measurement projects.
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.