£4.30
ğ“ğ«ğ¢ğ©ğ¥ğž 𝐭𝐡𝐞 𝐅𝐮𝐧: Pack of 3 mini traffic light modules - illuminate multiple projects or share with friends! (3.3-5V) 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐜𝐭 & 𝐁𝐫𝐢𝐠𝐡𝐭: Small footprint fits anywhere, while vibrant LEDs (red,...
ğ“ğ«ğ¢ğ©ğ¥ğž 𝐭𝐡𝐞 𝐅𝐮𝐧: Pack of 3 mini traffic light modules - illuminate multiple projects or share with friends! (3.3-5V) 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐜𝐭 & 𝐁𝐫𝐢𝐠𝐡𝐭: Small footprint fits anywhere, while vibrant LEDs (red,...

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

Availability: 100 In Stock
Categories: HotLED's
  • ğ“ğ«ğ¢ğ©ğ¥ğž 𝐭𝐡𝐞 𝐅𝐮𝐧: Pack of 3 mini traffic light modules - illuminate multiple projects or share with friends! (3.3-5V)
  • 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐜𝐭 & 𝐁𝐫𝐢𝐠𝐡𝐭: Small footprint fits anywhere, while vibrant LEDs (red, yellow, green) grab attention.
  • ğ„ğŸğŸğ¨ğ«ğ­ğ¥ğžğ¬ğ¬ 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥: Common cathode design simplifies connection to Arduino & Raspberry Pi using digital output pins.
  • ğ•ğžğ«ğ¬ğšğ­ğ¢ğ¥ğ¢ğ­ğ² ğ”ğ§ğ¥ğ¨ğœğ¤ğžğ: Build mini traffic lights, educational tools, game indicators, product prototypes, and more!
  • 𝐏𝐫𝐞-ğ€ğ¬ğ¬ğžğ¦ğ›ğ¥ğžğ & ğ‘ğžğšğğ²: No soldering needed - connect directly to your controller for quick, interactive lighting projects.
  • ğ“ğ«ğ¢ğ©ğ¥ğž 𝐭𝐡𝐞 𝐅𝐮𝐧: Pack of 3 mini traffic light modules - illuminate multiple projects or share with friends! (3.3-5V)
  • 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐜𝐭 & 𝐁𝐫𝐢𝐠𝐡𝐭: Small footprint fits anywhere, while vibrant LEDs (red, yellow, green) grab attention.
  • ğ„ğŸğŸğ¨ğ«ğ­ğ¥ğžğ¬ğ¬ 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥: Common cathode design simplifies connection to Arduino & Raspberry Pi using digital output pins.
  • ğ•ğžğ«ğ¬ğšğ­ğ¢ğ¥ğ¢ğ­ğ² ğ”ğ§ğ¥ğ¨ğœğ¤ğžğ: Build mini traffic lights, educational tools, game indicators, product prototypes, and more!
  • 𝐏𝐫𝐞-ğ€ğ¬ğ¬ğžğ¦ğ›ğ¥ğžğ & ğ‘ğžğšğğ²: No soldering needed - connect directly to your controller for quick, interactive lighting projects.
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.