£5.55
ğ”ğ§ğ¥ğžğšğ¬ğ¡ ğ–ğ¢ğ«ğžğ¥ğžğ¬ğ¬ ğğ«ğ¨ğ£ğžğœğ­ğ¬: UMTMedia NRF24L01+ module - Connect Arduino & ESP8266 boards wirelessly, build remote controls, data loggers & more! ğ‘ğžğ¥ğ¢ğšğ›ğ¥ğž 𝟐.𝟒 𝐆𝐇𝐳 ğ‘ğšğ§ğ ğž: Up to 1000m (open area) for...
ğ”ğ§ğ¥ğžğšğ¬ğ¡ ğ–ğ¢ğ«ğžğ¥ğžğ¬ğ¬ ğğ«ğ¨ğ£ğžğœğ­ğ¬: UMTMedia NRF24L01+ module - Connect Arduino & ESP8266 boards wirelessly, build remote controls, data loggers & more! ğ‘ğžğ¥ğ¢ğšğ›ğ¥ğž 𝟐.𝟒 𝐆𝐇𝐳 ğ‘ğšğ§ğ ğž: Up to 1000m (open area) for...

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

Availability: 100 In Stock
Categories: Hot
  • ğ”ğ§ğ¥ğžğšğ¬ğ¡ ğ–ğ¢ğ«ğžğ¥ğžğ¬ğ¬ ğğ«ğ¨ğ£ğžğœğ­ğ¬: UMTMedia NRF24L01+ module - Connect Arduino & ESP8266 boards wirelessly, build remote controls, data loggers & more!
  • ğ‘ğžğ¥ğ¢ğšğ›ğ¥ğž 𝟐.𝟒 𝐆𝐇𝐳 ğ‘ğšğ§ğ ğž: Up to 1000m (open area) for robust communication - perfect for indoor & outdoor projects.
  • 𝐄𝐚𝐬𝐲 ğˆğ§ğ­ğžğ ğ«ğšğ­ğ¢ğ¨ğ§: SPI communication protocol & Arduino libraries simplify setup & programming for quick project starts.
  • 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐜𝐭 & ğ•ğžğ«ğ¬ğšğ­ğ¢ğ¥ğž: Small size & multiple channels (125) enable diverse wireless applications with flexible configurations.
  • 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲: Trustworthy brand ensures consistent performance & reliable connections for successful projects.
  • ğ”ğ§ğ¥ğžğšğ¬ğ¡ ğ–ğ¢ğ«ğžğ¥ğžğ¬ğ¬ ğğ«ğ¨ğ£ğžğœğ­ğ¬: UMTMedia NRF24L01+ module - Connect Arduino & ESP8266 boards wirelessly, build remote controls, data loggers & more!
  • ğ‘ğžğ¥ğ¢ğšğ›ğ¥ğž 𝟐.𝟒 𝐆𝐇𝐳 ğ‘ğšğ§ğ ğž: Up to 1000m (open area) for robust communication - perfect for indoor & outdoor projects.
  • 𝐄𝐚𝐬𝐲 ğˆğ§ğ­ğžğ ğ«ğšğ­ğ¢ğ¨ğ§: SPI communication protocol & Arduino libraries simplify setup & programming for quick project starts.
  • 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐜𝐭 & ğ•ğžğ«ğ¬ğšğ­ğ¢ğ¥ğž: Small size & multiple channels (125) enable diverse wireless applications with flexible configurations.
  • 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲: Trustworthy brand ensures consistent performance & reliable connections for successful projects.
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.