£4.35
ğ“ğ«ğ¢ğ©ğ¥ğž ğ“ğ¡ğ«ğžğšğ­ ğ“ğžğ¦ğ©ğžğ«ğšğ­ğ®ğ«ğž: 3x UMTMedia NTC 10K sensors - Monitor 3 locations simultaneously for comprehensive & precise temperature tracking! ğ‘ğžğ¥ğ¢ğšğ›ğ¥ğž 𝐢𝐧 𝐀𝐧𝐲 ğ–ğžğšğ­ğ¡ğžğ«: IP67 waterproof probes withstand splashes, rain, &...
ğ“ğ«ğ¢ğ©ğ¥ğž ğ“ğ¡ğ«ğžğšğ­ ğ“ğžğ¦ğ©ğžğ«ğšğ­ğ®ğ«ğž: 3x UMTMedia NTC 10K sensors - Monitor 3 locations simultaneously for comprehensive & precise temperature tracking! ğ‘ğžğ¥ğ¢ğšğ›ğ¥ğž 𝐢𝐧 𝐀𝐧𝐲 ğ–ğžğšğ­ğ¡ğžğ«: IP67 waterproof probes withstand splashes, rain, &...

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

Availability: 100 In Stock
Categories: Hot
  • ğ“ğ«ğ¢ğ©ğ¥ğž ğ“ğ¡ğ«ğžğšğ­ ğ“ğžğ¦ğ©ğžğ«ğšğ­ğ®ğ«ğž: 3x UMTMedia NTC 10K sensors - Monitor 3 locations simultaneously for comprehensive & precise temperature tracking!
  • ğ‘ğžğ¥ğ¢ğšğ›ğ¥ğž 𝐢𝐧 𝐀𝐧𝐲 ğ–ğžğšğ­ğ¡ğžğ«: IP67 waterproof probes withstand splashes, rain, & even submersion - perfect for outdoor projects & harsh environments.
  • ğ€ğœğœğ®ğ«ğšğ­ğž & ğ•ğžğ«ğ¬ğšğ­ğ¢ğ¥ğž: Measure temperatures from -20°C to 105°C with ±1% accuracy - ideal for aquariums, weather stations, DIY projects & more.
  • ğ…ğ¥ğžğ±ğ¢ğ›ğ¥ğž & ğ‚ğ¨ğ§ğ¯ğžğ§ğ¢ğžğ§ğ­: 1m cable length offers ample reach, and digital/analog outputs simplify integration with Arduino & Raspberry Pi.
  • 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲: Trustworthy brand ensures durable construction & reliable performance for long-lasting projects.
  • ğ“ğ«ğ¢ğ©ğ¥ğž ğ“ğ¡ğ«ğžğšğ­ ğ“ğžğ¦ğ©ğžğ«ğšğ­ğ®ğ«ğž: 3x UMTMedia NTC 10K sensors - Monitor 3 locations simultaneously for comprehensive & precise temperature tracking!
  • ğ‘ğžğ¥ğ¢ğšğ›ğ¥ğž 𝐢𝐧 𝐀𝐧𝐲 ğ–ğžğšğ­ğ¡ğžğ«: IP67 waterproof probes withstand splashes, rain, & even submersion - perfect for outdoor projects & harsh environments.
  • ğ€ğœğœğ®ğ«ğšğ­ğž & ğ•ğžğ«ğ¬ğšğ­ğ¢ğ¥ğž: Measure temperatures from -20°C to 105°C with ±1% accuracy - ideal for aquariums, weather stations, DIY projects & more.
  • ğ…ğ¥ğžğ±ğ¢ğ›ğ¥ğž & ğ‚ğ¨ğ§ğ¯ğžğ§ğ¢ğžğ§ğ­: 1m cable length offers ample reach, and digital/analog outputs simplify integration with Arduino & Raspberry Pi.
  • 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲: Trustworthy brand ensures durable construction & reliable performance for long-lasting projects.
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.