£4.55
𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥 ğ€ğ©ğ©ğ¥ğ¢ğšğ§ğœğžğ¬ 𝐰𝐢𝐭𝐡 ğ„ğšğ¬ğž: UMTMedia 4 Channel Relay Module - Control 4 AC/DC devices (up to 12V) from your Arduino, Raspberry Pi, or other microcontroller! 𝐇𝐢𝐠𝐡 𝐏𝐨𝐰𝐞𝐫 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥: Each relay...
𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥 ğ€ğ©ğ©ğ¥ğ¢ğšğ§ğœğžğ¬ 𝐰𝐢𝐭𝐡 ğ„ğšğ¬ğž: UMTMedia 4 Channel Relay Module - Control 4 AC/DC devices (up to 12V) from your Arduino, Raspberry Pi, or other microcontroller! 𝐇𝐢𝐠𝐡 𝐏𝐨𝐰𝐞𝐫 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥: Each relay...

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

Availability: 100 In Stock
Categories: Hot
  • 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥 ğ€ğ©ğ©ğ¥ğ¢ğšğ§ğœğžğ¬ 𝐰𝐢𝐭𝐡 ğ„ğšğ¬ğž: UMTMedia 4 Channel Relay Module - Control 4 AC/DC devices (up to 12V) from your Arduino, Raspberry Pi, or other microcontroller!
  • 𝐇𝐢𝐠𝐡 𝐏𝐨𝐰𝐞𝐫 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥: Each relay channel handles up to 10A at 12V DC or 250V AC for controlling various appliances and projects.
  • ğ’ğ¢ğ¦ğ©ğ¥ğž ğˆğ§ğ­ğžğ ğ«ğšğ­ğ¢ğ¨ğ§: Utilizes standard digital inputs for easy connection and control from your microcontroller.
  • ğ‚ğ¥ğžğšğ« 𝐋𝐄𝐃 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐮𝐬 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐜𝐚𝐭𝐨𝐫𝐬: Built-in LEDs provide visual feedback on the relay status for each channel, aiding in monitoring and troubleshooting.
  • 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲: Trustworthy brand known for consistent performance & durable components for reliable and long-lasting projects.
  • 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥 ğ€ğ©ğ©ğ¥ğ¢ğšğ§ğœğžğ¬ 𝐰𝐢𝐭𝐡 ğ„ğšğ¬ğž: UMTMedia 4 Channel Relay Module - Control 4 AC/DC devices (up to 12V) from your Arduino, Raspberry Pi, or other microcontroller!
  • 𝐇𝐢𝐠𝐡 𝐏𝐨𝐰𝐞𝐫 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥: Each relay channel handles up to 10A at 12V DC or 250V AC for controlling various appliances and projects.
  • ğ’ğ¢ğ¦ğ©ğ¥ğž ğˆğ§ğ­ğžğ ğ«ğšğ­ğ¢ğ¨ğ§: Utilizes standard digital inputs for easy connection and control from your microcontroller.
  • ğ‚ğ¥ğžğšğ« 𝐋𝐄𝐃 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐮𝐬 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐜𝐚𝐭𝐨𝐫𝐬: Built-in LEDs provide visual feedback on the relay status for each channel, aiding in monitoring and troubleshooting.
  • 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲: Trustworthy brand known for consistent performance & durable components for reliable and long-lasting projects.
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.