£4.55
𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥 𝐇𝐢𝐠𝐡-𝐏𝐨𝐰𝐞𝐫 ğƒğžğ¯ğ¢ğœğžğ¬: UMTMedia 4 Channel Relay Module (24V) - Switch and control high-voltage (up to 24V) devices like lights, motors, and appliances with your microcontroller! ğ’ğžğšğ¦ğ¥ğžğ¬ğ¬ ğˆğ§ğ­ğžğ ğ«ğšğ­ğ¢ğ¨ğ§: Works with...
𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥 𝐇𝐢𝐠𝐡-𝐏𝐨𝐰𝐞𝐫 ğƒğžğ¯ğ¢ğœğžğ¬: UMTMedia 4 Channel Relay Module (24V) - Switch and control high-voltage (up to 24V) devices like lights, motors, and appliances with your microcontroller! ğ’ğžğšğ¦ğ¥ğžğ¬ğ¬ ğˆğ§ğ­ğžğ ğ«ğšğ­ğ¢ğ¨ğ§: Works with...

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

Availability: 100 In Stock
Categories: Hot
  • 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥 𝐇𝐢𝐠𝐡-𝐏𝐨𝐰𝐞𝐫 ğƒğžğ¯ğ¢ğœğžğ¬: UMTMedia 4 Channel Relay Module (24V) - Switch and control high-voltage (up to 24V) devices like lights, motors, and appliances with your microcontroller!
  • ğ’ğžğšğ¦ğ¥ğžğ¬ğ¬ ğˆğ§ğ­ğžğ ğ«ğšğ­ğ¢ğ¨ğ§: Works with Arduino, Raspberry Pi, ARM, AVR, DSP, PIC, offering broad compatibility for diverse projects.
  • ğˆğ¬ğ¨ğ¥ğšğ­ğžğ ğ‚ğ¡ğšğ§ğ§ğžğ¥ğ¬: Each relay channel is optically isolated, preventing interference and ensuring safe operation.
  • 𝐋𝐄𝐃 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐮𝐬 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐜𝐚𝐭𝐨𝐫𝐬: Onboard LEDs provide visual feedback on the relay status for each channel, simplifying monitoring and troubleshooting.
  • 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲: Trustworthy brand ensures reliable components & consistent performance for long-lasting projects.
  • 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥 𝐇𝐢𝐠𝐡-𝐏𝐨𝐰𝐞𝐫 ğƒğžğ¯ğ¢ğœğžğ¬: UMTMedia 4 Channel Relay Module (24V) - Switch and control high-voltage (up to 24V) devices like lights, motors, and appliances with your microcontroller!
  • ğ’ğžğšğ¦ğ¥ğžğ¬ğ¬ ğˆğ§ğ­ğžğ ğ«ğšğ­ğ¢ğ¨ğ§: Works with Arduino, Raspberry Pi, ARM, AVR, DSP, PIC, offering broad compatibility for diverse projects.
  • ğˆğ¬ğ¨ğ¥ğšğ­ğžğ ğ‚ğ¡ğšğ§ğ§ğžğ¥ğ¬: Each relay channel is optically isolated, preventing interference and ensuring safe operation.
  • 𝐋𝐄𝐃 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐮𝐬 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐜𝐚𝐭𝐨𝐫𝐬: Onboard LEDs provide visual feedback on the relay status for each channel, simplifying monitoring and troubleshooting.
  • 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲: Trustworthy brand ensures reliable components & consistent performance for long-lasting projects.
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.