£5.45
𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥 ğ€ğ©ğ©ğ¥ğ¢ğšğ§ğœğžğ¬ 𝐰𝐢𝐭𝐡 ğ„ğšğ¬ğž: UMTMedia 4 Channel Relay Module - Control lights, motors, and other devices directly from your Arduino, Raspberry Pi, or other microcontrollers! 𝟒 ğˆğ§ğğžğ©ğžğ§ğğžğ§ğ­ ğ‚ğ¡ğšğ§ğ§ğžğ¥ğ¬: Operate 4...
𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥 ğ€ğ©ğ©ğ¥ğ¢ğšğ§ğœğžğ¬ 𝐰𝐢𝐭𝐡 ğ„ğšğ¬ğž: UMTMedia 4 Channel Relay Module - Control lights, motors, and other devices directly from your Arduino, Raspberry Pi, or other microcontrollers! 𝟒 ğˆğ§ğğžğ©ğžğ§ğğžğ§ğ­ ğ‚ğ¡ğšğ§ğ§ğžğ¥ğ¬: Operate 4...

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

Availability: 100 In Stock
Categories: Hot
  • 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥 ğ€ğ©ğ©ğ¥ğ¢ğšğ§ğœğžğ¬ 𝐰𝐢𝐭𝐡 ğ„ğšğ¬ğž: UMTMedia 4 Channel Relay Module - Control lights, motors, and other devices directly from your Arduino, Raspberry Pi, or other microcontrollers!
  • 𝟒 ğˆğ§ğğžğ©ğžğ§ğğžğ§ğ­ ğ‚ğ¡ğšğ§ğ§ğžğ¥ğ¬: Operate 4 separate devices individually, offering versatile control for diverse project needs.
  • 𝐇𝐢𝐠𝐡-𝐏𝐨𝐰𝐞𝐫 𝐇𝐚𝐧𝐝𝐥𝐢𝐧𝐠: Handles loads up to 10A per channel and 25A total, suitable for controlling various appliances and equipment.
  • ğ’ğžğšğ¦ğ¥ğžğ¬ğ¬ ğˆğ§ğ­ğžğ ğ«ğšğ­ğ¢ğ¨ğ§: Connects easily to your microcontroller with clear and labeled connection points.
  • 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲: Trustworthy brand known for reliable components and consistent performance for long-lasting projects.
  • 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥 ğ€ğ©ğ©ğ¥ğ¢ğšğ§ğœğžğ¬ 𝐰𝐢𝐭𝐡 ğ„ğšğ¬ğž: UMTMedia 4 Channel Relay Module - Control lights, motors, and other devices directly from your Arduino, Raspberry Pi, or other microcontrollers!
  • 𝟒 ğˆğ§ğğžğ©ğžğ§ğğžğ§ğ­ ğ‚ğ¡ğšğ§ğ§ğžğ¥ğ¬: Operate 4 separate devices individually, offering versatile control for diverse project needs.
  • 𝐇𝐢𝐠𝐡-𝐏𝐨𝐰𝐞𝐫 𝐇𝐚𝐧𝐝𝐥𝐢𝐧𝐠: Handles loads up to 10A per channel and 25A total, suitable for controlling various appliances and equipment.
  • ğ’ğžğšğ¦ğ¥ğžğ¬ğ¬ ğˆğ§ğ­ğžğ ğ«ğšğ­ğ¢ğ¨ğ§: Connects easily to your microcontroller with clear and labeled connection points.
  • 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲: Trustworthy brand known for reliable components and consistent performance for long-lasting projects.
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.