£3.95
𝐂𝐨𝐦𝐟𝐨𝐫𝐭 & ğğ«ğ¨ğ­ğžğœğ­ğ¢ğ¨ğ§: This UMTMedia pack features 4 adjustable metal thimbles with finger shields, providing comfort and protection for your fingers while hand sewing, quilting, or crafting. (2 Sizes Included!)...
𝐂𝐨𝐦𝐟𝐨𝐫𝐭 & ğğ«ğ¨ğ­ğžğœğ­ğ¢ğ¨ğ§: This UMTMedia pack features 4 adjustable metal thimbles with finger shields, providing comfort and protection for your fingers while hand sewing, quilting, or crafting. (2 Sizes Included!)...

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

Availability: 100 In Stock
Categories: Hot
  • 𝐂𝐨𝐦𝐟𝐨𝐫𝐭 & ğğ«ğ¨ğ­ğžğœğ­ğ¢ğ¨ğ§: This UMTMedia pack features 4 adjustable metal thimbles with finger shields, providing comfort and protection for your fingers while hand sewing, quilting, or crafting. (2 Sizes Included!)
  • 𝐒𝐚𝐲 ğ†ğ¨ğ¨ğğ›ğ²ğž 𝐭𝐨 ğ’ğ¨ğ«ğž ğ…ğ¢ğ§ğ ğžğ«ğ¬: The metal thimble protects your fingertip from needle pricks and calluses, allowing you to sew for extended periods without discomfort.
  • ğ€ğğ£ğ®ğ¬ğ­ğšğ›ğ¥ğž 𝐟𝐨𝐫 𝐚 ğğžğ«ğŸğžğœğ­ 𝐅𝐢𝐭: Featuring an open-sided design with an adjustable band, these thimbles comfortably fit most finger sizes, ensuring a secure and comfortable grip.
  • ğ„ğ§ğ¡ğšğ§ğœğžğ 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥 & ğğ«ğžğœğ¢ğ¬ğ¢ğ¨ğ§: The smooth metal surface of the thimble allows for effortless needle glide, improving control and precision during delicate stitching tasks.
  • ğˆğğžğšğ¥ 𝐟𝐨𝐫 ğ‚ğ«ğšğŸğ­ğžğ«ğ¬ 𝐨𝐟 𝐀𝐥𝐥 ğ‹ğžğ¯ğžğ¥ğ¬: Whether you're a seasoned sewing enthusiast or just starting your crafting journey, these versatile thimbles are the perfect addition to your sewing kit.
  • 𝐂𝐨𝐦𝐟𝐨𝐫𝐭 & ğğ«ğ¨ğ­ğžğœğ­ğ¢ğ¨ğ§: This UMTMedia pack features 4 adjustable metal thimbles with finger shields, providing comfort and protection for your fingers while hand sewing, quilting, or crafting. (2 Sizes Included!)
  • 𝐒𝐚𝐲 ğ†ğ¨ğ¨ğğ›ğ²ğž 𝐭𝐨 ğ’ğ¨ğ«ğž ğ…ğ¢ğ§ğ ğžğ«ğ¬: The metal thimble protects your fingertip from needle pricks and calluses, allowing you to sew for extended periods without discomfort.
  • ğ€ğğ£ğ®ğ¬ğ­ğšğ›ğ¥ğž 𝐟𝐨𝐫 𝐚 ğğžğ«ğŸğžğœğ­ 𝐅𝐢𝐭: Featuring an open-sided design with an adjustable band, these thimbles comfortably fit most finger sizes, ensuring a secure and comfortable grip.
  • ğ„ğ§ğ¡ğšğ§ğœğžğ 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥 & ğğ«ğžğœğ¢ğ¬ğ¢ğ¨ğ§: The smooth metal surface of the thimble allows for effortless needle glide, improving control and precision during delicate stitching tasks.
  • ğˆğğžğšğ¥ 𝐟𝐨𝐫 ğ‚ğ«ğšğŸğ­ğžğ«ğ¬ 𝐨𝐟 𝐀𝐥𝐥 ğ‹ğžğ¯ğžğ¥ğ¬: Whether you're a seasoned sewing enthusiast or just starting your crafting journey, these versatile thimbles are the perfect addition to your sewing kit.
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.