£3.60
𝐒𝐩𝐚𝐫𝐤 ğ‚ğ«ğžğšğ­ğ¢ğ¯ğ¢ğ­ğ²: 40pcs female-to-female jumper wires (20cm) - perfect for connecting components and building diverse Arduino & Raspberry Pi projects. ğ„ğŸğŸğ¨ğ«ğ­ğ¥ğžğ¬ğ¬ ğ‚ğ¨ğ§ğ§ğžğœğ­ğ¢ğ¨ğ§ğ¬: Female headers eliminate soldering, simplifying setup and customization....
𝐒𝐩𝐚𝐫𝐤 ğ‚ğ«ğžğšğ­ğ¢ğ¯ğ¢ğ­ğ²: 40pcs female-to-female jumper wires (20cm) - perfect for connecting components and building diverse Arduino & Raspberry Pi projects. ğ„ğŸğŸğ¨ğ«ğ­ğ¥ğžğ¬ğ¬ ğ‚ğ¨ğ§ğ§ğžğœğ­ğ¢ğ¨ğ§ğ¬: Female headers eliminate soldering, simplifying setup and customization....

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

FREE
SHIPPING

100% MONEY
BACK GUARANTEE

ONLINE
SUPPORT 24/7

Availability: 100 In Stock
Categories: Hot
  • 𝐒𝐩𝐚𝐫𝐤 ğ‚ğ«ğžğšğ­ğ¢ğ¯ğ¢ğ­ğ²: 40pcs female-to-female jumper wires (20cm) - perfect for connecting components and building diverse Arduino & Raspberry Pi projects.
  • ğ„ğŸğŸğ¨ğ«ğ­ğ¥ğžğ¬ğ¬ ğ‚ğ¨ğ§ğ§ğžğœğ­ğ¢ğ¨ğ§ğ¬: Female headers eliminate soldering, simplifying setup and customization.
  • ğ”ğ§ğ¢ğ¯ğžğ«ğ¬ğšğ¥ 𝐅𝐢𝐭: Standard 2.54mm pitch ensures seamless compatibility with breadboards, shields, and various modules.
  • 𝐕𝐢𝐛𝐫𝐚𝐧𝐭 & ğŽğ«ğ ğšğ§ğ¢ğ³ğžğ: Rainbow color scheme adds visual appeal while aiding in wire identification and organization.
  • 𝐁𝐮𝐥𝐤 ğ•ğšğ¥ğ®ğž: Stock up and save! Generous 40-piece pack caters to multiple projects and replacements at an affordable price.
  • 𝐒𝐩𝐚𝐫𝐤 ğ‚ğ«ğžğšğ­ğ¢ğ¯ğ¢ğ­ğ²: 40pcs female-to-female jumper wires (20cm) - perfect for connecting components and building diverse Arduino & Raspberry Pi projects.
  • ğ„ğŸğŸğ¨ğ«ğ­ğ¥ğžğ¬ğ¬ ğ‚ğ¨ğ§ğ§ğžğœğ­ğ¢ğ¨ğ§ğ¬: Female headers eliminate soldering, simplifying setup and customization.
  • ğ”ğ§ğ¢ğ¯ğžğ«ğ¬ğšğ¥ 𝐅𝐢𝐭: Standard 2.54mm pitch ensures seamless compatibility with breadboards, shields, and various modules.
  • 𝐕𝐢𝐛𝐫𝐚𝐧𝐭 & ğŽğ«ğ ğšğ§ğ¢ğ³ğžğ: Rainbow color scheme adds visual appeal while aiding in wire identification and organization.
  • 𝐁𝐮𝐥𝐤 ğ•ğšğ¥ğ®ğž: Stock up and save! Generous 40-piece pack caters to multiple projects and replacements at an affordable price.
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
size chest(in.) waist(in.) hips(in.)
XS 34-36 27-29 34.5-36.5
S 36-38 29-31 36.5-38.5
M 38-40 31-33 38.5-40.5
L 40-42 33-36 40.5-43.5
XL 42-45 36-40 43.5-47.5
XXL 45-48 40-44 47.5-51.5
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.